Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

GGZGGZhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268GGZ
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

HiX voor de Forensische Zorg, GGZ en Psychiatriehttp://www.chipsoft.be/oplossingen/25HiX voor de Forensische Zorg, GGZ en Psychiatrie<div class="ExternalClass5E519E0E35B744D5869CBF9E8496C0A8"><h2>HiX biedt GGZ-instellingen en PAAZ-afdelingen een volledig geïntegreerd ECD voor zowel Basis-GGZ als gespecialiseerde GGZ (binnen de cure en de care). Daarmee ondersteunt HiX de dossiervoering, zorglogistiek, juridische registraties, eHealth en financiële afhandeling in één oplossing. </h2><h3>Basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ</h3><p>HiX voorziet in gestructureerde mogelijkheden om behandeldoelen vast te leggen, te realiseren en te evalueren. Alle processen binnen één werkstroom sluiten in dit ECD naadloos op elkaar aan, waarbij behandelaars ook beschikken over zeer gerichte dossierinhoud. Zowel in de Basis-GGZ als in de gespecialiseerde GGZ. Doordat ChipSoft gebruikmaakt van de nieuwste technologieën kunnen continu innovatieve functionaliteiten worden ontwikkeld en beschikken GGZ-instellingen met HiX tot in lengte van jaren over een vernieuwende totaaloplossing waarmee zij de zorg optimaal en veilig vormgeven.</p><p>Het elektronisch cliëntendossier, dat de basis vormt van de totaaloplossing, biedt voor de psychiatrie meer dan enkel dossiervoering. Het stimuleert de behandelaars efficiënt te werken. Door functionaliteiten en dossiervoering te combineren, ondervinden zij maximale steun tijdens hun werkproces. Op basis van registraties in het dossier zetten zij bijvoorbeeld orders uit of krijgen zij passende vervolgfunctionaliteiten aangeboden. </p><h3>Rolgerichte ondersteuning</h3><p>Uniek aan dit dossier is bovendien dat iedere behandelaar of verpleegkundige een rolgerichte view op de cliënt heeft. Dit houdt in dat iedere zorgverlener de informatie en registratiemogelijkheden krijgt aangereikt die hij of zij op dát specifieke moment nodig heeft. Of dit nu een psychiater betreft die een sessie heeft met de cliënt of een verpleegkundige die meetwaarden invult. Door deze specifieke ondersteuning nemen zorgverleners optimaal geïnformeerd beslissingen en hebben zij voor iedere situatie direct de juiste registratiemogelijkheden tot hun beschikking. Zowel op vaste devices als mobiele devices. Vandaar dat velen dit ECD als gebruiksvriendelijk en snel ervaren. </p><h3>Intelligent</h3><p>Het ECD van ChipSoft bevat veel 'slimme' oplossingen. Zo biedt het behandelaars intelligente registratiemogelijkheden, die zich aanpassen op basis van gegeven antwoorden. Bij de registraties hebben zij op hetzelfde scherm inzage in de historische registraties over dezelfde cliënt. Het totaalbeeld van de cliënt is op die manier altijd in een oogopslag duidelijk.</p><h3>Efficiënter werken</h3><p>De GGZ staat voor veel uitdagingen. De administratieve lasten nemen toe en krimpende budgetten bij zorgverzekeraars dwingen GGZ-instellingen ertoe nóg efficiënter te werken. Bovendien is de sector nog aan het bijkomen van de scheiding tussen huisartsenzorg, Basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ en de transitie naar de WMO, Jeugdwet en Langdurige zorg. Deze ontwikkelingen vragen om een partner die snel schakelt en een efficiënte en innovatieve ICT-oplossing biedt die altijd aan alle wet- en regelgeving voldoet. ChipSoft ondersteunt reeds vele zorgverleners in de GGZ en gaat ook graag met uw instelling de uitdaging aan om alle processen te optimaliseren.</p><h3>Procesmatig werken</h3><p>Omdat de behoefte aan efficiëntie enorm is in de GGZ, biedt de oplossing van ChipSoft tools om zeer procesmatig te werken. Daarin is ons ECD uniek. Door een duidelijke fasering aan te brengen in de behandeling - en per fase te registreren – werken instellingen zeer gestructureerd. Hierdoor kunnen zij meer tijd aan de cliënt besteden en is het overzicht op de cliëntgegevens te allen tijde optimaal. </p><h3>Zorglogistiek stroomlijnen</h3><p>De zorgverlener kan zich volledig richten op het primaire proces. HiX reikt alle tools aan om de logistiek rondom de cliënt optimaal te stroomlijnen. De oplossing is fasegericht, waarbij aanmelding, intake, indicatiestelling, behandeling, ontslag, afwijzing en crisis uitgebreid aan bod komen. Omdat iedere fase andere zorgverleners vereist, vindt de verslaglegging per fase plaats. Hierdoor registreren zorgprofessionals zeer gestructureerd. Dat heeft als voordeel dat het overzicht voor iedere behandelaar groot is en gegevens gemakkelijk automatisch uit het systeem worden gehaald, bijvoorbeeld ten behoeve van correspondentie met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.</p><h3>Medicatie</h3><p>Medicatie vormt ook een belangrijk onderdeel van de logistiek. Een groot aantal zorginstellingen zet inmiddels de closed loop oplossing van ChipSoft in om alle processen rondom medicatie in goede banen te leiden. Zij borgen alles in één systeem: voorschrijven, accorderen door de apotheker, uitzetten, toedienen, voorraadbeheer, enzovoorts. Door hierbij waarschuwingen te krijgen in het geval van dubbelmedicaties, contraindicaties en interacties, verhogen instellingen de cliëntveiligheid en efficiëntie. Bovendien zijn zij met behulp van beslissingsondersteuning in staat om zelf signaleringen toe te voegen op basis van bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen. </p><p>Cliënten dragen met de oplossing van ChipSoft ook bij aan een efficiëntere zorglogistiek. Doordat zij zelf (thuis) via internet ROM-lijsten in kunnen vullen, komen er resources vrij binnen de instelling. Daar komt als positief effect bij dat cliënten het doorgaans prettig vinden dat zij actief onderdeel uitmaken van hun eigen zorg. </p><h3>Zorgpaden</h3><p>ChipSoft biedt diverse tools om de zorglogistiek te optimaliseren. Beslisondersteuning, zorgpaden en ordercommunicatie zijn daar een aantal van. Middels ordercommunicatie, bijvoorbeeld, vragen behandelaars eenvoudig een ETC of een groepsaanvraag aan. Beslisondersteuning biedt een enorme tijdswinst bij interventies: deze tool helpt zorginstellingen in het geval van een interventie bij het bepalen van de juiste middelen en maatregelen.</p><h3>Juridische registratie / BOPZ</h3><p>Indien sprake is van een gedwongen opname of het gebruik van dwangmiddelen, dienen zorginstellingen dit te registreren en communiceren naar de burgemeester of rechter. De oplossing van ChipSoft ondersteunt deze registratie en gegevensdeling aan derden met innovatieve tools. Zo worden relevante gegevens voor de aanlevering aan justitie automatisch uit het systeem gefilterd en in de correspondentie overgenomen. Doordat dit proces automatisch verloopt, besparen instellingen aanzienlijk in tijd.</p><h3>Thuisregistratie </h3><p>De ambulantisering van de GGZ, maar ook de transitie naar de WMO, Jeugdwet en langdurige zorg , brengt met zich mee dat steeds meer geestelijke gezondheidszorg bij de cliënt thuis moet plaatsvinden. Dit houdt in dat ook de registraties rondom de zorg naar deze thuislocaties verplaatsen. Naar verwachting neemt eHealth hierdoor een enorme vlucht.</p><p>Met eHealth binnen HiX bieden GGZ-instellingen zowel de cliënten als de zorgverleners gebruiksvriendelijke tools om de zorg van de cliënt ook buiten de instellingsmuren te continueren. Niet voor niets werd de eHealth-oplossing bekroond met de Innovatie Award op de grootste Zorg & ICT-beurs van de Benelux. Behandelaars kunnen buiten de muren van de instelling hun bevindingen aan het dossier toevoegen. Cliënten hebben met een online portaal de tools om onder meer ROM-lijsten in te vullen en dagboeken bij te houden. Dit kunnen zij op zowel mobiele als vaste devices doen. </p><h3>Optimale financiële afhandeling</h3><p>ChipSoft heeft ruime ervaring met de financiële afhandeling van zorgprocessen in de GGZ. Doordat de volledige financiële administratie binnen onze software is ingericht op de Nederlandse processen, wet- en regelgeving, voldoen GGZ-instellingen met onze oplossing automatisch aan de actuele facturatiestandaarden. Bovendien beschikken zij over een veelvoud aan intelligente functionaliteiten om de declaratiestromen voor geleverde zorg te optimaliseren. Zo ondersteunt ChipSoft verschillende financieringsstelsels zoals Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, forensische zorg en Wet langdurige zorg. </p><h3>DBC-GGZ geïntegreerd</h3><p>De DBC-systematiek voor de GGZ is volledig geïntegreerd binnen de oplossing van ChipSoft. Het gehele proces van registratie, validatie en facturatie van GGZ DBC's is ontwikkeld conform de beleidsregels van de NZa (voorheen de spelregels van DBC-Onderhoud).<br>Onze oplossing helpt GGZ-instellingen bovendien om de registratiedruk te verlagen. Door automatisch gegevens af te leiden die relevant zijn voor de financiële afhandeling, hoeven zij niet actief op zoek naar deze informatie. Ingebouwde controleslagen zorgen er bovendien voor dat er geen gegevens worden 'vergeten'. Op deze manier kan er tijdig, juist en volledig gedeclareerd worden.</p><h3>Lid van expertgroep</h3><p>Wij zijn lid van de expertgroep DBC GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit overlegorgaan is een klein comité met de belangrijkste softwareleveranciers, waarin de veranderingen in wet- en regelgeving, en de geplande uitwerking hiervan door NZa, in een vroeg stadium worden besproken. Hierdoor is ChipSoft in staat om tijdig de nieuwe wet- en regelgeving te verwerken in de software en kan het (enige) invloed uitoefenen op de voorgestelde wijzigingen wanneer deze bijvoorbeeld zouden leiden tot extra administratieve last voor GGZ-instellingen. Deze extra last proberen wij zo laag mogelijk te houden.</p><p>Naast de overlegorganen bij NZa is ChipSoft ook vertegenwoordigd binnen de overlegstructuren van bijvoorbeeld:</p><ul><li><p>VEKTIS, in het kader van de ontwikkelingen van de digitale facturatiestandaarden (EI-berichten).</p></li><li><p>Het College voor Zorgverzekeraars (CVZ), in het kader van de AZR- en AWBZ-ontwikkelingen</p></li></ul><p><br>GGZ-instellingen worden niet alleen gefinancierd vanuit GGZ-DBC's, maar ook vanuit WLZ, Justitie, WMO, diverse andere financiële stromen alsmede subsidieregelingen. Daarnaast worden er nog steeds afspraken gemaakt met zorgkantoren om periodiek de productiemonitor aan te leveren. Al deze financiële stromen en verantwoordingen worden door HiX op dezelfde geïntegreerde wijze ondersteund. </p><p>Als instelling bent u voorzien van een ECD dat volledig iWLZ / iWMO en iJW gecertificeerd is en kunt u integraal gebruikmaken van het berichtenverkeer.</p><h3>Managementinformatie</h3><p>Overzichten en managementrapportages zijn onmisbaar voor de GGZ. Met de tools van ChipSoft heeft iedere instelling op ieder moment snel toegang tot de meeste gedetailleerde en overzichtelijke managementinformatie. Hierdoor hebben zij op ieder moment inzicht in hun prestaties. Bovendien levert deze managementinformatie een strategische meerwaarde voor zowel zorgverlener als management. </p><p>Binnen onze oplossing zijn veel overzichten uitgewerkt, zodat deze een kant en klare, robuuste oplossing vormen voor het opvragen van specifieke informatie. Daarnaast biedt onze oplossing instellingen de mogelijkheid om zelfstandig het aanbod van overzichten en managementrapportages eenvoudig uit te breiden. </p><h3>Business Intelligence</h3><p>De oplossing van ChipSoft bevat ook op het gebied van data-analyse en (voorspellende) datamodellen geavanceerde toepassingen. Hiermee verschaffen instellingen of PAAZ-afdelingen zich meer inzicht in de huidige activiteiten en de verwachte ontwikkelingen. Mede dankzij deze Business Intelligence en datamining-oplossingen is het voor zorginstellingen mogelijk om optimaal beleid te voeren en hun zorgprocessen continu te monitoren en te optimaliseren.</p><h3>Registratiedruk verlagen </h3><p>De GGZ heeft de laatste jaren te kampen met tijdrovende registratieverplichtingen. Enerzijds gedwongen door zorgverzekeraars, anderzijds door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de overheid. Met de software van ChipSoft minimaliseren GGZ-instellingen de registratiedruk, terwijl zij juist méér gegevens registreren. Dit heeft alles te maken met de efficiënte, procesmatige manier van registreren en innovatieve oplossingen. </p><p>Eenmalige registratie aan de bron is een van de manieren om de toegenomen registratiedruk te verlagen. Omdat deze registraties door alle betrokken zorgverleners worden gedeeld, komen er veel (onnodige) registraties te vervallen. </p><h3>Geïntegreerde DSM</h3><p>Behandelaars hebben met de oplossing van ChipSoft bovendien intelligente, gestructureerde vragenlijsten tot hun beschikking die zeer gebruiksvriendelijk zijn. De geïntegreerde DSM-vragenlijst is hier een mooi voorbeeld van. Op basis van gegeven antwoorden worden de juiste vervolgvragen gesteld, zodat de zorgprofessional geen overbodige vragen hoeft te beantwoorden.</p><p>Ook op het gebied van correspondentie neemt ChipSoft instellingen werk uit handen, zodat zij zich kunnen blijven richten op het primaire proces. Informatie die naar de IGZ of naar justitie moet worden verstuurd, wordt automatisch vanuit het systeem naar de brieven overgenomen. Dit verloopt volledig geautomatiseerd en scheelt op jaarbasis veel manuren aan uitzoekwerk.</p><h3>Waarborgen privacy </h3><p>GGZ-instellingen en PAAZ-instellingen hebben met de oplossing van ChipSoft gebruiksvriendelijke tool om de privacy van hun cliënten optimaal te waarborgen. Hiermee leggen zij tot in detail vast wie of welke gebruikersgroepen toegang krijgen tot welke gegevens. Op deze manier kunnen instellingen cliëntgegevens zeer fijnmazig en op juiste wijze afschermen voor onbevoegden.</p><h3>Ketenzorg</h3><p>Door de verspreiding van zorgaanbod, wordt de samenwerking huisarts/POH, basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en vele andere zorgverleners de komende jaren steeds belangrijker. ChipSoft biedt een volledig geïntegreerde oplossing om een volledige zorgketen te ondersteunen, ongeacht de locatie van de instellingen die deel uitmaken van de keten. Met deze oplossing optimaliseren GGZ-instellingen de samenwerking met de andere zorginstellingen in de keten en stroomlijnen zij de logistiek rondom de cliënt óver alle ketenpartijen heen. </p><p>Om een voorbeeld te geven: als een cliënt naast psychiatrische zorg ook thuiszorg ontvangt, kunnen beide vormen van zorg binnen één systeem optimaal op elkaar worden afgestemd. Ontvangt de cliënt óók somatische zorg in een ziekenhuis dat eveneens onderdeel is van de keten, dan kunnen zowel de GGZ-instelling als de thuiszorginstantie zien welke zorg de cliënt daar precies ontvangen heeft, inclusief de medicatie. De gegevens die de GGZ-instelling registreert, zijn volledig af te schermen voor de overige instanties.</p><h3>Wet- en regelgeving GGZ</h3><p>Met de software van ChipSoft voldoen zorginstellingen te allen aan de geldende wet- en regelgeving. Door actieve deelname aan adviesorganen, denktanks en andere landelijke overleggen, zijn naderende wijzigingen in een vroegtijdig stadium bij ChipSoft bekend. Mede hierdoor zorgt ChipSoft er voor dat GGZ-instellingen altijd op tijd beschikken over softwareoplossingen die de geldende wet- en regelgeving ondersteunen. </p><h3>Certificering HiX</h3><p>De software van ChipSoft is het enige ZIS/ECD in Europa dat voor de volledige oplossing gecertificeerd is, volgens de meest vooraanstaande internationale standaard: Medical Device Directive klasse 2b. Onze oplossing voldoet dus óók aan alle strenge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft al aangegeven dat dit van belang is en dat hier op korte termijn op getoetst gaat worden.</p><h3>Implementatie</h3><p>Wanneer het gaat om het uitvoeren van complexe implementatietrajecten in een vast omkaderd tijdvenster, dan heeft ChipSoft een ongeëvenaarde track-record. Alle grote implementaties zijn uitgevoerd conform de planningen die we vooraf samen met onze opdrachtgever opstellen. Een implementatietraject is geen sinecure. Niet voor ChipSoft, maar ook zeker niet voor zorginstellingen. <br>Om de inspanningen en daarmee gepaard gaande werkdruk aan de kant van opdrachtgever zo beheersbaar mogelijk te houden, werken we met standaard content-implementaties. Deze implementaties gaan uit van de meest bewezen inrichtingen van het ECD zoals deze bij zorginstellingen draaien. Kortom, iedere nieuwe klant maakt gebruik van én leert van de verworvenheden van zijn voorgangers.</p></div>GP0|#2dd18bb4-b418-4337-bdeb-95402e8b5c50;L0|#02dd18bb4-b418-4337-bdeb-95402e8b5c50|GGZ;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#2af1360c-aac2-4668-8881-36d7564ebab5;L0|#02af1360c-aac2-4668-8881-36d7564ebab5|Ziekenhuispsychiatrie;GP0|#02ddd307-8ec4-4cd7-9e34-c134964dbbda;L0|#002ddd307-8ec4-4cd7-9e34-c134964dbbda|Forensische zorg;GP0|#1a2921e6-7966-4d77-9b07-022a0c6ab4a7;L0|#01a2921e6-7966-4d77-9b07-022a0c6ab4a7|FZ, GGZ en Psychiatrie

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft