Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

Dermatologie http://www.chipsoft.be/oplossingen/279Dermatologie <div class="ExternalClassE19CAC8A02684C5F8556C44175C69801"><h2>HiX ondersteunt alle processen binnen de dermatologische zorg aan de hand van een intelligent en flexibel EPD. Dankzij dit EPD beschikken professionals meteen over de informatie en de registratiemogelijkheden die passen bij hun specifieke rol.</h2><h3>Dermatologie binnen HiX</h3><p>Voor dermatologie wordt in HiX een zorgvraaggerichte insteek gehanteerd, waarbij per zorgvraag of per type consult een specifieke anamnese kan worden afgenomen. Afhankelijk van de zorgvraag, bijvoorbeeld flebologie, SOA of eczeem, verschillen de voorgedefinieerde onderdelen in het anamneseformulier.</p><h3>Veelheid aan afbeeldingen</h3><p>HiX voorziet voor de afdeling dermatologie een breed scala aan afbeeldingen waarop duidelijk kan worden aangegeven waar de lichamelijke klachten zich situeren. Dit is ook het geval voor andere afdelingen zoals de afdeling flebologie. De gebruiker kan verschillende beeldtypes selecteren, zo zijn onder andere foto’s van de huid beschikbaar. Bovendien zorgt HiX ervoor dat scorelijsten automatisch worden gevuld met de gegevens die reeds tijdens het voorgaande behandeltraject werden vastgelegd. Hierdoor verliezen artsen en behandelaars minder tijd met registraties en houden ze meer tijd over voor hun patiënten.</p><h3>Verslag verrichtingen</h3><p>Het dermatologiedossier in HiX voorziet niet alleen in de verslaglegging van alle contactmomenten binnen de afdeling dermatologie, maar biedt tevens de mogelijkheid om de poliklinisch uitgevoerde verrichtingen te registreren, zoals bepaalde therapieën. Hiervoor biedt ChipSoft specifieke behandelformulieren aan voor jeuk, lichttherapie, lasertherapie, lichttesten en wondzorg.</p><h3>Voortgang therapie</h3><p>HiX reikt voor ieder type therapie specifieke inzagemogelijkheden aan. Zo zien dermatologen bijvoorbeeld in één oogopslag de voortgang van hun serie laser- en lichttherapieën, omdat die overzichtelijk op een tijdlijn worden weergegeven. Zo is iedere behandeling nauwlettend te volgen. Daarbij zijn ook alle allergieën en overige interessante informatie over de patiënt, zoals medicatiegegevens, steeds binnen handbereik. </p><h3>Rolgerichte view</h3><p>HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor krijgt iedere behandelaar meteen een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek moet gaan naar informatie. </p><h3>Multidisciplinair overleg (MDO)</h3><p>Elke behandelaar ziet in HiX steeds onder andere een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.</p><h3>Standaard content</h3><p>Dankzij onze standaard content [link] reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. De tweedeling in het scherm zorgt ervoor dat behandelaars tegelijkertijd gegevens kunnen registeren en vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide delen naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast. </p><h3>Gestructureerde registratie</h3><p>HiX biedt registratieformulieren voor verschillende contactmomenten en/of besprekingen voor zowel de poliklinische als de klinische setting binnen dermatologie. Om de verschillende rollen te ondersteunen bij hun verslaglegging wordt er gebruikgemaakt van verschillende methodes. Zo is vrije tekstinvoer mogelijk (waarbij gebruikers zelf standaardteksten kunnen aanmaken indien gewenst), maar zijn er ook voorgedefinieerde invulformulieren. Aan de hand van deze voorgedefinieerde invulformulieren doorlopen de professionals het consult op een gestructureerde manier en komen ze tot een complete verslaglegging. </p><h3>Innovatieve tools</h3><p>HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste gegevens meteen tonen op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX een structuur om gegevens op een correcte (uniforme) manier vast te leggen, waardoor deze eenvoudig te filteren zijn.  </p><h3>Handig hergebruik </h3><p>Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, DNR-beleid en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende ICD-10 codering vastgelegd. Dit is een mooi voorbeeld van de manier waarop HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen. </p><h3>Prestatie-indicatoren</h3><p>Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze ook beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt dit voor een optimale ondersteuning van de zorgadministratie.</p><h3>Richtlijnen</h3><p>HiX ondersteunt internationale richtlijnen. De arts krijgt tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden, gevolgd door de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.</p><h3>mHealth</h3><p>HiX biedt diverse mogelijkheden om via mhealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ze kunnen ook online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen ze een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.</p><h3>Uw voordelen</h3><ul><li><p>Vakinhoudelijke content </p></li><li><p>Optimaal overzicht</p></li><li><p>Uniformiteit en efficiëntie in registraties</p></li><li><p>Verlaging registratielast door hergebruik gegevens</p></li><li><p>Werkprocesondersteuning</p></li><li><p>Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces </p></li></ul><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#71e5ac26-9326-47a5-bcae-3dd2cd6373e9;L0|#071e5ac26-9326-47a5-bcae-3dd2cd6373e9|Dermatologie

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft