Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

Gegevensuitwisselinghttp://www.chipsoft.be/oplossingen/285Gegevensuitwisseling<div class="ExternalClass3186C4844EC04247A1FB80F2B1A6560F"><h2>ChipSoft ondersteunt de uitwisseling van gegevens tussen afdelingen, zorgorganisaties, (overheids)instanties en patiënten op vele manieren, ook als zorgorganisaties werken met een ander ZIS/EPD dan HiX.</h2><h3>Duidelijke missie</h3><p>ChipSoft ziet het als haar missie om voorop te lopen in de ondersteuning van de gezondheidszorg voor relevante (defacto) standaarden, normen en integratieprofielen. Het integratieplatform van ChipSoft biedt ondersteuning voor alle relevante HL-7 versie 2 en HL-7 versie 3 berichten, EDIFACT en DICOM messages. </p><h3>Standaarden</h3><p>Waar van toepassing, worden IHE integratieprofielen ondersteund. Diverse ondersteunende (defacto) standaarden, zoals ten behoeve van single-sign-on (SAML federation) en visuele integratie worden ondersteund. Daarnaast ondersteunt ChipSoft diverse (defacto) standaarden op het gebied van database connectivity. </p><h3>Koppelingen </h3><p>Het integratieplatform biedt daarnaast volop mogelijkheden voor de ontwikkeling van specifieke (al dan niet op standaarden gebaseerde) koppelingen door de opdrachtgever zelf. Deze kunnen, maar moeten niet, ondersteund worden door ChipSoft. Alle in HiX beschikbare informatie kan via koppelingen beschikbaar worden gesteld aan andere systemen of aangeboden worden vanuit andere systemen. Naast peer-to-peer koppelingen kunnen ook koppelingen op basis van webservices worden gerealiseerd.</p><h3>HL-7 versie 2 en 3</h3><p>ChipSoft ondersteunt HL-7 versie 2 en 3. Alle gangbare events worden door HL-7 versie 2 ondersteund. HL-7 versie 3 wordt ingezet voor de externe communicatie zoals medicatieberichten, ketenzorgberichten via het LSP of rapportage t.b.v. bevolkingsonderzoek (darmkanker) of de aanlevering PRN kernset.</p><h3>Zorgplatform</h3><p>Met Zorgplatform faciliteert ChipSoft een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten, van ziekenhuizen tot huisartsen en van thuiszorgorganisaties tot zelfstandige behandelcentra en GGZ-aanbieders. Zorgplatform ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring er wordt gebruikt . </p><h3>Huisartsen</h3><p>Voor de integratie met huisartsinformatiesystemen (HIS) wordt de uitwisseling van gegevens via EDIFACT ondersteund. Daarnaast biedt ChipSoft een geavanceerde koppeling met de metahub en hub.</p><h3>Authenticatie</h3><p>ChipSoft levert integratie met Active Directory en SAML-federatie ten behoeve van Single-Sign-On. Daarnaast zijn koppelingen met eID beschikbaar, net als koppelingen met systemen voor biometrische authenticatie.</p><h3>Meer weten?</h3><p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f;L0|#0aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f|Zorgplatform;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft