Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

Intensieve zorgenhttp://www.chipsoft.be/oplossingen/289Intensieve zorgen<div class="ExternalClassA0B2AC6F318C4F05BB65F18D74B5E94D"><h2>HiX ondersteunt alle processen en elke zorgprofessional op de Intensieve zorgen (IZ). Het zorgt dat elke behandelaar direct over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de behandeling van de patiënt en de werkprocessen van zorgprofessionals stroomlijnen.</h2><h3>Intensieve zorgen binnen HiX</h3><p>Zorgverleners op de IZ beschikken van elke patiënt over alle eerder vastgelegde gegevens. Van de voorgeschiedenis en de röntgenfoto’s tot de actuele medicatie of de informatie die zojuist op de Spoedgevallendienst is geregistreerd. Alle informatie die op de IZ wordt vastgelegd, is ook direct beschikbaar voor andere behandelaars in het ziekenhuis. Dat geldt ook voor de monitoringsgegevens en toegediende medicatie, want het systeem beschikt over een geïntegreerd PDMS en volledig geïntegreerde medicatievastlegging. Het is dus niet meer nodig om een overdracht te maken wanneer de patiënt naar een andere afdeling gaat.</p><h3>Veranderingen direct zichtbaar</h3><p>Veranderingen in de situatie van een patiënt vallen direct op. Overzichtelijke grafische weergaven maken inzichtelijk hoe de patiënt reageert op toegediende medicatie. Duidelijke grafieken tonen realtime de waarden van (en relaties tussen) vitale parameters. Ook gegevens zoals allergieën, behandelplannen, dagverslagen, orders, scores, medicatie- en infuusbeleid, vochtbalansen, afdelingsoverdrachten, trends en curves zijn duidelijk zichtbaar. Door al deze informatie overzichtelijk te tonen en te combineren is snel in te zien of het uitgezette beleid aanslaat.</p><h3>MDO</h3><p>Het volledige en actuele overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt is ideaal tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). De bevindingen van alle MDO-deelnemers worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd. Doordat ook zichtbaar is hoe het eerdere beleid aanslaat, kunnen de behandelaren tijdens het MDO optimaal geïnformeerd het (vervolg)beleid bepalen.</p><h3>Invoer en inzage in één scherm</h3><p>Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en daarnaast eenvoudig de eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door invoer en inzage naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.</p><h3>Dynamische plattegronden</h3><p>Dynamische plattegronden (Maps) binnen HiX vergroten het overzicht op de IZ. Op deze plattegronden zien verpleegkundigen bijvoorbeeld in één oogopslag alle patiëntkenmerken en uit te voeren acties rondom patiënten, bedden en kamers. Zorgverleners hoeven niet actief op zoek naar deze informatie en kunnen efficiënter hun werk doen.</p><h3>Beslissingsondersteuning</h3><p>HiX helpt tijdig en optimaal geïnformeerd beslissingen te nemen. Komt een labuitslag binnen met een verlaagde kaliumwaarde? Dan voert HiX automatisch enkele controles uit, onder meer of de patient sondevoeding krijgt. Vervolgens doet HiX de arts een voorstel voor vervolgacties om de waarde te normaliseren (bijvoorbeeld een kaliumpomp - inclusief loopsnelheid - en een controlemoment). Dit is slechts een van de vele voorbeelden van beslissingsondersteuning binnen HiX (denk ook aan sepsis, comfort en glucose/insuline).</p><h3>Uw voordelen</h3><div><ul><li><p>Alle relevante patiëntinformatie beschikbaar</p></li><li><p>IZ-registraties zijn direct voor elke behandelaar inzichtelijk</p></li><li><p>Slimme beslisondersteuning</p></li></ul></div><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#3eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3;L0|#03eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3|Beslissingsondersteuning;GP0|#fd8bec47-b6b3-4117-ac39-0a1566d0f0b6;L0|#0fd8bec47-b6b3-4117-ac39-0a1566d0f0b6|Maps

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft