Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

GDPR http://www.chipsoft.be/oplossingen/352GDPR <div class="ExternalClass08DCE764BA5F4DD1970E6ADD9030372B"><h2>Op 25 mei 2018 treedt de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking in de Europese Unie. Het hoofddoel van de nieuwe regelgeving is het beschermen van de persoonsgegevens van burgers. Ondernemingen die persoonsgebonden data vergaren, dienen hier verantwoord mee om te gaan. Doen ze dat niet, dan hangen er hen aanzienlijke boetes boven het hoofd. ChipSoft garandeert dat HiX op elk ogenblik voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en levert alle nodige inspanningen om tijdig aan de GDPR te voldoen. </h2><h3>GDPR in HiX</h3><p>Met de GDPR wil de Europese Unie haar burgers meer controle geven over hun persoonsgegevens en deze tegelijkertijd optimaal beschermen. Hier hangen nieuwe regels voor ondernemingen aan vast die betrekking hebben op het EPD van zorginstellingen. Bij ChipSoft spelen we steeds ruim op voorhand in op veranderingen in het zorglandschap. Wat betreft de GDPR hebben we reeds verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen, denk hierbij aan de invoering van een procedure voor de melding van eventuele datalekken en privacyverklaringen voor het volledige personeelsbestand waarmee de bepalingen inzake geheimhouding (van patiëntgegevens) worden gewaarborgd.</p><p>Ook HiX zelf biedt uitgebreide tooling om ervoor te zorgen dat de privacy van patiënten te allen tijde gegarandeerd wordt. Door middel van rechten, werkcontexten en functionaliteiten kan de toegang tot patiëntgegevens afgebakend worden op basis van de behandelrelatie met de patiënt en de functie van de medewerker. Bij de implementatie van HiX wordt standaard een uitgebreide autorisatiestructuur meegeleverd waarin honderden gebruikersrollen worden onderscheiden. Per gebruikersrol zijn de autorisaties fijnmazig ingesteld, waardoor de zorgverlener enkel toegang heeft tot de informatie die relevant is voor zijn werkproces. De balans tussen patiëntprivacy en patiëntveiligheid wordt hierbij steeds bewaakt zodat zorgverleners in noodsituaties goed geïnformeerd kunnen ingrijpen. Bovendien wordt elke actie in HiX gelogd. Zo kan getraceerd worden wie wat raadpleegt, wijzigt en/of toevoegt.  </p><h3>Uw voordelen</h3><ul><li><p>EPD dat altijd voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de GDPR</p></li><li><p>Logging van alle acties en inzages </p></li><li><p>Uitgebreide autorisatiestructuur</p></li><li><p>Uitgekiende balans tussen patiëntprivacy en patiëntveiligheid</p></li></ul><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#554628c9-e45e-45c1-a395-14f0b9f50a05;L0|#0554628c9-e45e-45c1-a395-14f0b9f50a05|Wet- en regelgeving;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft