Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

HiXhttp://www.chipsoft.be/oplossingen/353HiX<div class="ExternalClass274478626EF44A9EBAA58F1A12C1BF46"><h2 class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">HiX is het meest innovatieve elektronisch patiëntendossier (EPD) in de sector. Door voortdurend te vernieuwen, biedt ChipSoft met HiX een totaaloplossing voor dossiervoering, workflowmanagement, zorglogistiek en mHealth, die altijd aan het begin van haar lifecycle staat.</h2><p class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">HiX voorziet alle types zorgorganisaties van een volledig geïntegreerde digitale werkomgeving. Het EPD biedt een totaalpakket aan functionaliteiten ter ondersteuning van patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen, die naadloos op elkaar aansluiten in één werkstroom. Daarenboven faciliteert het een veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen. Omdat HiX compatibel is met vaste en mobiele devices, kunnen zorgverleners overal de gewenste informatie inzien en registreren. Daarnaast worden patiënten betrokken bij hun zorgproces, en kunnen ze eveneens online bijdragen aan hun eigen zorg.  </p><h3 class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Efficiënt EPD</h3><p class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Elke zorgverlener geniet met HiX van rol- en taakgerichte medische standaard content. Voor iedere mogelijke werksituatie krijgen artsen, verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers op het gepaste moment de relevante inzage- en registratiemogelijkheden aangereikt. Zo worden zij optimaal ondersteund doorheen hun werkprocessen. De ingebouwde intelligentie en beslissingsondersteuning bieden daarbij een helpende hand. </p><h3 class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Hergebruik gegevens</h3><p class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Met een veelvoud aan innovatieve oplossingen zorgt HiX voor een optimaal hergebruik van gegevens en voorkomt het dubbelregistraties en fouten. Aan de basis van deze voordelen ligt de registratie aan de bron, in één gedeelde database waarin elke patiënt één dossier heeft. Elke zorgverlener beschikt dus over een volledig, up-to-date patiëntdossier. Relevante functionaliteiten en informatie worden per gebruikersrol bepaald en op maat gepresenteerd. Zo krijgt elke zorgverlener een duidelijk beeld van de patiënt en een optimale ondersteuning van zijn/haar werkproces.</p><h3 class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Verlaging registratiedruk</h3><p class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Verschillende functionaliteiten verlagen de registratielast, zodat zorgverleners met HiX sneller en eenvoudiger gegevens invoeren. Zo maakt het EPD bijvoorbeeld gebruik van intelligente vragenlijsten, sneltoetsen, standaard- en/of voorkeurantwoorden, spraakinvoer en afbeeldingen. Niet alleen wordt de registratiedruk hiermee aanzienlijk verlaagd, maar de patiëntveiligheid wordt tegelijkertijd verhoogd. </p><h3 class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Workflowondersteuning</h3><p class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">HiX zorgt voor een optimale (workflow)ondersteuning door elke zorgverlener te voorzien van relevante informatie en functionaliteiten op basis van zijn werkcontext. Hiervoor wordt onder meer op een slimme manier gekeken naar locatie, device en gebruikersprofiel. HiX weet wat u nodig heeft in een bepaalde werkcontext, en biedt daarbij specifieke medische inhoud per specialisme of afdeling. </p><h3 class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Beslissingsondersteuning </h3><p class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">HiX biedt verregaande beslissingsondersteuning waarmee zorgprotocollen en processen worden gewaarborgd. Zo wordt de zorgverlener op basis van interactieve beslisbomen gewezen op cruciale aspecten omtrent patiëntveiligheid. Door medische richtlijnen te combineren met dossiergegevens heeft het EPD de mogelijkheid beslissingsondersteuning aan te bieden wanneer dat nodig is. De relevante medische gegevens van de patiënt worden in dat geval gebruikt conform de richtlijn. Zo zal HIX bijvoorbeeld op basis van een gestelde diagnose een voorstel doen voor betreffende vervolgstappen uit de officiële richtlijnen. </p><p class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Alle essentiële aspecten zoals verplichte registraties kunnen door de zorgverlener binnen zijn normale proces worden afgehandeld. Ongemerkt ondersteunt HiX de zorgverlener tevens door onder andere registraties, scores en financiële producten automatisch op de achtergrond af te leiden.</p><h3 class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Extramurale samenwerking</h3><p class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Zorgaanbieders bundelen steeds vaker hun krachten. HiX biedt hen de tools om over de muren van de zorginstellingen heen veilig en snel gegevens met elkaar en met de patiënt uit te wisselen. Daarmee faciliteert ChipSoft een volledige ketenintegratie. </p><h3 class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Innovatie</h3><p class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Bij de ontwikkeling van HiX lag en ligt de nadruk op functionele en technologische innovatie. Doordat ChipSoft periodiek overstapt naar nieuwere technologie [link], beschikken zorginstellingen met HiX altijd over de meest innovatieve functionele mogelijkheden. Zij ontvangen een oplossing die altijd aan het begin van haar lifecycle staat.</p><h3 class="ExternalClass02C1096C5208443AA6A3F5557C4BEA06">Uw voordelen</h3><ul><li><p>Optimale workflowondersteuning voor iedere gebruiker</p></li><li><p>Voortdurende vernieuwing</p></li><li><p>Beheervriendelijk</p></li><li><p>Optimale veiligheid van gegevens</p></li><li><p>Eenvoudige financiële afhandeling</p></li></ul><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>.</p></div>GP0|#92cde098-41e2-4aa3-9e29-761908ae6a23;L0|#092cde098-41e2-4aa3-9e29-761908ae6a23|HiX;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health;GP0|#bf47113e-28c9-4592-ae83-7ba11aa93644;L0|#0bf47113e-28c9-4592-ae83-7ba11aa93644|Workflowmanagement;GP0|#988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a;L0|#0988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a|EPD;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#3eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3;L0|#03eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3|Beslissingsondersteuning;GP0|#1fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3;L0|#01fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3|Samenwerking

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft