Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

Intensieve zorgenhttp://www.chipsoft.be/oplossingen/354Intensieve zorgen<div class="ExternalClass131D91DE98DE4A11AE44A4F67E355C1C"><h2>HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling Intensieve zorgen (IZ). Het EPD biedt aan elke behandelaar meteen de relevante gegevens van de patiënt aan, alsook handige tools die de behandeling en werkprocessen stroomlijnen. </h2><h3>Intensieve zorgen in HiX</h3><p>Voor elke patiënt die reeds bekend is in het ziekenhuis beschikken zorgverleners op IZ over de eerder vastgelegde gegevens, gaande van de voorgeschiedenis en de röntgenfoto’s tot de actuele medicatie en informatie die net op de spoedgevallendienst is geregistreerd. Andersom is informatie die op IZ wordt vastgelegd ook meteen beschikbaar voor collega’s op de afdeling waar de patiënt heengaat. Dat geldt ook voor de monitoringsgegevens en toegediende medicatie, want het systeem beschikt over een geïntegreerd PDMS en volledig geïntegreerde medicatievastlegging. Het is dus niet meer nodig om een overdracht te maken.</p><h3>Veranderingen direct zichtbaar</h3><p>Wanneer de situatie van een patiënt verandert, valt dit in HiX meteen op. Grafische weergaves tonen hoe de patiënt reageert op toegediende medicatie. Duidelijke grafieken geven in real time de waarden van (en relaties tussen) vitale parameters weer. Ook gegevens zoals allergieën, behandelplannen, dagverslagen, orders, scores, medicatie- en infuusbeleid, vochtbalansen, afdelingsoverdrachten, trends en curves zijn duidelijk zichtbaar. Door de overzichtelijke weergave en combinatie van al deze informatie is gemakkelijk af te lezen of het uitgezette beleid aanslaat. </p><h3>MDO</h3><p>HiX biedt de tools om zowel de planning en de voorbereiding als de verslaglegging van een multidisciplinair overleg (MDO) vlot te doorlopen. Het volledige en actuele overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt worden getoond tijdens het MDO. De bevindingen van alle MDO-deelnemers worden tijdens de bespreking gecombineerd getoond, zodat iedereen ziet wat de verschillende collega’s gedurende de voorbereiding hebben geregistreerd. Omdat ook getoond wordt hoe het eerdere beleid aanslaat, kunnen behandelaars tijdens het MDO optimaal geïnformeerd het (vervolg)beleid bepalen. </p><h3>Invoer en inzage in één scherm</h3><p>Het dossier van de patiënten wordt automatisch weergegeven aan de hand van een split-screen. Dankzij de tweedeling in het scherm kunnen behandelaars tegelijkertijd gegevens registreren en daarnaast eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door de invoer en inzage naast elkaar te raadplegen, behouden zij het overzicht en leggen ze eenvoudiger en efficiënter informatie vast. </p><h3>Dynamische plattegronden</h3><p>De dynamische plattegronden (Maps) in HiX visualiseren de afdeling IZ en de zorgbehoeftes. In een oogopslag ziet de gebruiker de voornaamste kenmerken van de patiënten, bedden en kamers, alsook welke acties nog moeten worden uitgevoerd. Omdat zorgverleners niet op zoek hoeven te gaan naar informatie, kunnen ze efficiënter hun werk doen.</p><h3>Beslissingsondersteuning</h3><p>HiX helpt zorgverleners tijdige, geïnformeerde beslissingen te nemen. Komt een labo-uitslag binnen met een verlaagde kaliumwaarde? Dan voert HiX automatisch enkele controles uit, bijvoorbeeld of de patiënt al dan niet sondevoeding krijgt. Daaropvolgend doet HiX de arts een voorstel tot vervolgacties om de waarde te normaliseren, bijvoorbeeld het aansluiten van een kaliumpomp (waarbij HiX eveneens de loopsnelheid en een controlemoment definieert). Dit is slechts een van de vele voorbeelden van beslissingsondersteuning binnen HiX – denk bijvoorbeeld ook aan sepsis, comfort en glucose/insuline.</p><h3>Uw voordelen</h3><ul><li>Alle relevante patiëntinformatie wordt aangereikt</li><li>IZ-registraties zijn meteen voor elke behandelaar inzichtelijk</li><li>Intelligente beslissingsondersteuning helpt de zorgverlener op IZ</li></ul><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#3eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3;L0|#03eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3|Beslissingsondersteuning;GP0|#fd8bec47-b6b3-4117-ac39-0a1566d0f0b6;L0|#0fd8bec47-b6b3-4117-ac39-0a1566d0f0b6|Maps

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft