Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

Nutritionhttp://www.chipsoft.be/oplossingen/370Nutrition<div class="ExternalClassE1418661A5064A6CB1C9565A31459FD9"><h2>HiX-Nutrition stroomlijnt het complete logistieke voedingsproces in zorgorganisaties en biedt optimale ondersteuning voor elke zorgprofessional die hierbij betrokken is.</h2><h3>Nutrition in HiX</h3><p>HiX creëert de optimale voorwaarden voor een efficiënt, nauwkeurig en veilig logistiek voedingsproces. Het biedt gerichte ondersteuning bij elke stap in het proces: van het bestellen van de menu’s en het voorraadbeheer van producten tot het bereiden en serveren van de gerechten. HiX zorgt er bovendien voor dat elke behandelaar zicht heeft op de relevante voedingsgegevens en procesinformatie.</p><h3>Optimaal geïnformeerd</h3><p>Doordat HiX-Nutrition integraal deel uitmaakt van het EPD, hoeven patiënten hun allergieën, dieetwensen en/of voorkeuren slechts één keer op te geven. Het maakt niet uit waar ze dit doen, gegevens die bijvoorbeeld tijdens de preoperatieve screening, een bezoek aan de spoedgevallendienst of op de verpleegafdeling worden geregistreerd, worden allemaal vastgelegd in het unieke dossier van de patiënt. Deze informatie is steeds zichtbaar in de keuken en wordt ingezet bij het aanbieden van de menu-opties. Zo zal de menukeuze van patiënten gefilterd worden op basis van bekende voedingsgewoontes zodat patiënten die bijvoorbeeld halal wensen te eten of aan een glutenallergie lijden, enkel die menu’s kunnen selecteren die voor hen van toepassing zijn. </p><h3>Plannen, bestellen, bereiden en serveren</h3><p>De ondersteuning van HiX-Nutrition begint bij het inplannen van de menu’s die aan de patiënten worden aangeboden. HiX maakt een prognose op basis van menukeuzes uit het verleden en de hoeveelheid geplande opnames. Daarnaast wordt altijd een actueel overzicht van de ingevoerde menukeuzes weergegeven. Na sluiting van de invoer berekent HiX in welke aantallen en in welke uitschepbak de bereide gerechten terecht moeten komen en stippelt het voor voedingsmedewerkers de optimale route uit naar de bestemming van de gerechten. </p><h3>Patiënt legt menukeuze vast</h3><p>De patiënt kan met HiX eenvoudig zelf zijn menukeuze vastleggen. Dit kan hij via het patiëntenportaal thuis (voorafgaand aan de opname) doen maar ook tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan de keuze via een tablet of bedside terminal vastgelegd worden. Indien nodig, kan de patiënt daar de hulp inroepen van een verpleegkundige of vrijwilliger. Patiënten vinden het doorgaans aangenaam dat ze zelf hun menu kunnen samenstellen. Bovendien worden verpleegkundigen zo ontlast omdat zij de bestelling niet meer handmatig hoeven op te nemen en aan de keuken door te geven. </p><h3>Diëtetiek</h3><p>Op basis van de zorgvraag van de patiënt kan de diëtist precies in kaart brengen wat de nutriëntenbehoefte van de patiënt is en kan hij een behandelplan opstellen. Vervolgens kan ook een voorbeeldmenu samengesteld worden. De voedingsanamnese kan op basis van de NEVO tabel vastgelegd worden. De diëtist heeft daarnaast zicht op en regie over de voedingsvoorschriften van de patiënt die worden verwerkt in de menukeuze. Net als de gegevens die worden vastgelegd door de andere zorgverleners binnen de zorginstelling, zijn de registraties van de diëtist onmiddellijk beschikbaar in de gehele zorginstelling. Diëtisten beschikken eveneens op elk ogenblik over een compleet beeld van de patiënt. Zij hebben meteen inzage in alle (historische) registraties van collega’s, zoals de voorgeschiedenis, allergieën, intoxicaties en het medicatiegebruik. </p><h3>Voordelen</h3><ul><li><p>Ondersteuning: gerichte ondersteuning van het complete (logistieke) voedingsproces</p></li><li><p>Veiligheid: in de menukeuze wordt rekening gehouden met allergieën, voedingsgewoonten en diëten</p></li><li><p>Integratie: de keuken heeft real-time zicht op registraties in de kliniek</p></li></ul><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health;GP0|#92b2baa0-68c0-4d0d-9e0f-0c989b689e7b;L0|#092b2baa0-68c0-4d0d-9e0f-0c989b689e7b|Dietetiek

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft