Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

NKO http://www.chipsoft.be/oplossingen/371NKO <div class="ExternalClass7CEEF3A3313A44FCA11EF435E9D02F43"><h2>HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling NKO. Het zorgt ervoor dat elke behandelaar meteen over alle relevante patiëntgegevens beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk minimaliseren. </h2><h3>NKO in HiX</h3><p>De NKO is bij uitstek een afdeling die werkt vanuit een klachtgerichte insteek. Binnen HiX zijn alle zorgvragen voor deze discipline volledig uitgewerkt en beelden en gegevens uit gekoppelde apparatuur zijn onmiddellijk beschikbaar. Aan de hand van intelligente formulieren en sjablonen leggen zorgverleners alle gegevens op gestructureerde wijze vast. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de registraties voor volwassenen en kinderen. Daarnaast worden in de formulieren diverse tekeningen en afbeeldingen aangeboden om de locatie van de klacht nauwkeurig in kaart te brengen.</p><h3>Rolgerichte view</h3><p>Elk specialisme en elke rol heeft een eigen view op het EPD. Hierdoor heeft de zorgverlener meteen een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft te gaan naar informatie. </p><h3>Multidisciplinair overleg (MDO)</h3><p>HiX biedt de tools om zowel de planning en de voorbereiding als de verslaglegging van een multidisciplinair overleg vlot te doorlopen. De bevindingen van alle zorgverleners die deelnemen aan het MDO worden tijdens de bespreking gecombineerd getoond, zodat iedereen ziet wat de verschillende collega’s gedurende de voorbereiding hebben geregistreerd. Tijdens het MDO worden de gezamenlijke bevindingen geregistreerd vanuit hetzelfde scherm, waarna deze ziekenhuisbreed gedeeld worden.</p><h3>Standaard content</h3><p>De standaard content van HiX kan gezien worden als alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD, en dit voor meer dan 70 verschillende specialismen/afdelingen binnen een zorginstelling. Deze bevat onder andere talloze bewezen werkprocessen en specifieke score- en vragenlijsten. Zo zal HiX doorheen het gehele behandelproces de juiste informatie op het juiste tijdstip aanbieden. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. </p><p>Daarnaast bewaakt ChipSoft binnen de standaard content de synergie en consistentie voor alle verschillende specialistische elementen. Op deze wijze worden gedeelde gegevens altijd hergebruikt. Hierdoor is er geen informatie-gap en hoeven gegevens niet dubbel te worden uitgevraagd of geregistreerd.</p><h3>Innovatieve tools</h3><p>Dankzij continue investeringen voorziet ChipSoft zorginstellingen te allen tijde van het meest innovatieve EPD. Zo biedt HiX de zorgverlener vernieuwende tools. Denk hierbij aan snelteksten, intelligente EPD-brede beslissingsondersteuning en gestructureerde intuïtieve vragenlijsten. Deze tools garanderen een vlotte registratie en een maximale patiëntveiligheid.</p><h3>Handig hergebruik </h3><p>HiX werkt volgens het principe ‘enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik’. Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden hergebruikt en gedeeld met andere zorgverleners. Denk hierbij aan gegevens als intoxicaties, allergieën, DNR-beleid en metingen. Zo verlaagt HiX de registratielast voor gebruikers. </p><h3>Prestatie-indicatoren</h3><p>Prestatie-indicatoren en managementinformatie worden snel en eenvoudig gegenereerd dankzij de gestructureerde vastlegging van gegevens. Deze garandeert bovendien een optimale ondersteuning van de zorgadministratie.</p><h3>Richtlijnen</h3><p>HiX volgt zowel nationale als internationale richtlijnen. Door deze te integreren in het werkproces krijgt de zorgverlener tijdens de invoer van gegevens alle relevante keuzes en verplichte registraties aangeboden. Naar aanleiding van de gemaakte keuze biedt HiX telkens de logische vervolgstap aan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij specifieke scorelijsten en behandelbeleid op basis van richtlijnen.</p><h3>mHealth</h3><p>HiX biedt diverse mogelijkheden om via mHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen beveiligd online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.</p><h3>Uw voordelen</h3><ul><li><p>Vakspecifieke content </p></li><li><p>Optimaal overzicht</p></li><li><p>Uniforme en efficiënte registraties</p></li><li><p>Verlaagde registratielast door hergebruik gegevens</p></li><li><p>Werkprocesondersteuning</p></li><li><p>Vastlegging prestatie-indicatoren als onderdeel van het werkproces </p></li></ul><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#61be6949-a424-46cd-a89d-73801a85a7f4;L0|#061be6949-a424-46cd-a89d-73801a85a7f4|Keel-Neus- & Oorheelkunde;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft