Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

Obstetriehttp://www.chipsoft.be/oplossingen/372Obstetrie<div class="ExternalClass3822C3C1F5A64D49A186517A46C104C2"><h2 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">HiX ondersteunt de verloskundige zorg met één geïntegreerd EPD, waarin het volledige proces van de intake tot en met partus en nacontrole is opgenomen, inclusief intelligente en efficiënte inzage- en registratiemogelijkheden.</h2><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Obstetrie in HiX</h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Zowel voor de intake en de zwangerschapscontroles als voor de partus reikt HiX tools aan die de verloskundige/gynaecoloog op efficiënte wijze ondersteunen. Zo zijn tijdens de controles alle relevante gegevens, zoals de uitgerekende datum, allergieën, labogegevens en obstetrische gegevens raadpleegbaar in de zwangerschapskaart en op het voorblad van het dossier. </p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Geïntegreerde CTG</h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Daarnaast biedt HiX een geïntegreerde CTG-functionaliteit, waarmee de zwangere en haar foetus(sen) gemonitord worden tijdens de zwangerschap en de partus. Vanuit deze geïntegreerde CTG-functionaliteit hebben de zorgverleners toegang tot alle overige dossiergegevens, zoals zwangerschapskaarten, medicatie [link] en uitslagen en hebben zij de mogelijkheid events te registreren. </p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Beslissingsondersteuning </h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">HiX biedt verschillende tools om de verloskundige zorg optimaal te ondersteunen. Met behulp van de diverse intelligente registratieformulieren worden bijvoorbeeld op basis van beslisregels [link] vervolgstappen aangeboden. Denk hierbij aan het automatisch aanbieden van het VMIS-stappenplan bij een positief antwoord op de vraag of de zwangere rookt. Op die manier helpt HiX de verloskundige om de zwangere vrouw zo snel mogelijk te laten stoppen met roken. </p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Zwangerschapskaart </h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Bij elke controle wordt gebruik gemaakt van een zwangerschapskaart waarbij, indien mogelijk, gegevens hergebruikt worden en er een overzicht weergegeven wordt van de eerdere controles. HiX biedt daarnaast ondersteuning door de conclusie en het beleid die geregistreerd werden op de zwangerschapskaart, bij de kerngegevens op het voorblad te presenteren. Zo zijn deze voor iedere betrokkene – ongeacht de ‘zorglijn’– meteen zichtbaar zonder dat de zwangerschapskaart geopend hoeft te worden.  </p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Rolgerichte view</h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Elk specialisme en elke rol heeft een eigen view op het EPD. Hierdoor heeft de zorgverlener meteen een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft te gaan naar informatie. </p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Multidisciplinair overleg (MDO)</h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">HiX biedt de tools om zowel de planning en de voorbereiding als de verslaglegging van een multidisciplinair overleg vlot te doorlopen. De bevindingen van alle zorgverleners die deelnemen aan het MDO worden tijdens de bespreking gecombineerd getoond, zodat iedereen ziet wat de verschillende collega’s gedurende de voorbereiding hebben geregistreerd. Tijdens het MDO worden de gezamenlijke bevindingen geregistreerd vanuit hetzelfde scherm, waarna deze ziekenhuisbreed gedeeld worden.</p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Standaard content</h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">De standaard content van HiX kan gezien worden als alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD, en dit voor meer dan 70 verschillende specialismen/afdelingen binnen een zorginstelling. Deze bevat onder andere talloze bewezen werkprocessen en specifieke score- en vragenlijsten. Zo zal HiX doorheen het gehele behandelproces de juiste informatie op het juiste tijdstip aanbieden. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. </p><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Daarnaast bewaakt ChipSoft binnen de standaard content de synergie en consistentie voor alle verschillende specialistische elementen. Op deze wijze worden gedeelde gegevens altijd hergebruikt. Hierdoor is er geen informatie-gap en hoeven gegevens niet dubbel te worden uitgevraagd of geregistreerd.</p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Innovatieve tools</h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Dankzij continue investeringen voorziet ChipSoft zorginstellingen te allen tijde van het meest innovatieve EPD. Zo biedt HiX de zorgverlener vernieuwende tools. Denk hierbij aan snelteksten, intelligente EPD-brede beslissingsondersteuning en gestructureerde intuïtieve vragenlijsten. Deze tools garanderen een vlotte registratie en een maximale patiëntveiligheid.</p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Handig hergebruik </h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">HiX werkt volgens het principe ‘enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik’. Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden hergebruikt en gedeeld met andere zorgverleners. Denk hierbij aan gegevens als intoxicaties, allergieën, DNR-beleid en metingen. Zo verlaagt HiX de registratielast voor gebruikers. </p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Prestatie-indicatoren</h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Prestatie-indicatoren en managementinformatie worden snel en eenvoudig gegenereerd dankzij de gestructureerde vastlegging van gegevens. Deze garandeert bovendien een optimale ondersteuning van de zorgadministratie.</p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Richtlijnen</h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">HiX volgt zowel nationale als internationale richtlijnen. Door deze te integreren in het werkproces krijgt de zorgverlener tijdens de invoer van gegevens alle relevante keuzes en verplichte registraties aangeboden. Naar aanleiding van de gemaakte keuze biedt HiX telkens de logische vervolgstap aan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij specifieke scorelijsten en behandelbeleid op basis van richtlijnen.</p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">mHealth</h3><p class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">HiX biedt diverse mogelijkheden om via mHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen beveiligd online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.</p><h3 class="ExternalClassC5B9EDA519F04F63BEE30463E274E891">Uw voordelen</h3><ul><li><p>Vakspecifieke content </p></li><li><p>Optimaal overzicht</p></li><li><p>Uniforme en efficiënte registraties</p></li><li><p>Verlaagde registratielast door hergebruik gegevens</p></li><li><p>Werkprocesondersteuning</p></li><li><p>Vastlegging prestatie-indicatoren als onderdeel van het werkproces </p></li></ul><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#f6758cf2-b3f6-47ca-a6f2-da4da9b90bbb;L0|#0f6758cf2-b3f6-47ca-a6f2-da4da9b90bbb|Obstetrie;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft