Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

Paramedici http://www.chipsoft.be/oplossingen/378Paramedici <div class="ExternalClassA68B3F17D3154FECBCD8BB5B529A02D6"><h2>HiX biedt een integrale ondersteuning voor paramedische dossiervoering. Voor elke discipline zijn de inzage-, registratie- en planningsmogelijkheden volledig afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van de paramedici. </h2><h3>Paramedici in HiX</h3><p>HiX ondersteunt paramedische zorgverleners optimaal bij hun werkzaamheden. Zij profiteren met HiX van een geïntegreerd systeem, inclusief een unieke multidisciplinaire planmethodiek, behandelcommunicatie, trainingsschema’s en groepsverslagen. Bovendien beschikt elke paramedicus over een uitgebreide set aan vakspecifieke klinimetrie en scorelijsten, die doorheen het behandeltraject gaandeweg worden vastgelegd. </p><h3>Compleet dossier</h3><p>HiX biedt een alomvattend, multidisciplinair dossier. Elke zorgprofessional legt hierin eenvoudig zijn/haar bevindingen, doelen en subdoelen vast. Alle relevante registraties zijn direct beschikbaar voor de zorgverleners die een behandelrelatie hebben met de patiënt. Dit voorkomt dubbele registraties en vermindert de kans op fouten. Zo is HiX eveneens de ideale basis voor multidisciplinair overleg, omdat elke betrokken zorgprofessional meteen een volledig, actueel beeld heeft van het behandeltraject van de patiënt. </p><h3>Patiënt als partner</h3><p>Met HiX openen paramedici ook online de deuren van het behandelcentrum of de afdeling. Zowel patiënten als zorgverleners verkrijgen buiten de muren van de zorginstelling toegang tot het EPD. Patiënten vervullen een partnerrol door bijvoorbeeld van thuis uit afspraken in te plannen, filmpjes met oefeningen te bekijken, vragenlijsten in te vullen of contact te onderhouden met hun behandelaar. Maar ook zorgverleners hebben 24 uur per dag toegang tot juiste en actuele patiëntinformatie, ongeacht hun locatie.</p><h3>Rolgerichte view</h3><p>Elk specialisme en elke rol heeft een eigen view op het EPD. Hierdoor heeft de zorgverlener meteen een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft te gaan naar informatie. </p><h3>Multidisciplinair overleg (MDO)</h3><p>HiX biedt de tools om zowel de planning en de voorbereiding als de verslaglegging van een multidisciplinair overleg vlot te doorlopen. De bevindingen van alle zorgverleners die deelnemen aan het MDO worden tijdens de bespreking gecombineerd getoond, zodat iedereen ziet wat de verschillende collega’s gedurende de voorbereiding hebben geregistreerd. Tijdens het MDO worden de gezamenlijke bevindingen geregistreerd vanuit hetzelfde scherm, waarna deze ziekenhuisbreed gedeeld worden.</p><h3>Standaard content</h3><p>De standaard content van HiX kan gezien worden als alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD, en dit voor meer dan 70 verschillende specialismen/afdelingen binnen een zorginstelling. Deze bevat onder andere talloze bewezen werkprocessen en specifieke score- en vragenlijsten. Zo zal HiX doorheen het gehele behandelproces de juiste informatie op het juiste tijdstip aanbieden. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. </p><p>Daarnaast bewaakt ChipSoft binnen de standaard content de synergie en consistentie voor alle verschillende specialistische elementen. Op deze wijze worden gedeelde gegevens altijd hergebruikt. Hierdoor is er geen informatie-gap en hoeven gegevens niet dubbel te worden uitgevraagd of geregistreerd.</p><h3>Innovatieve tools</h3><p>Dankzij continue investeringen voorziet ChipSoft zorginstellingen te allen tijde van het meest innovatieve EPD. Zo biedt HiX de zorgverlener vernieuwende tools. Denk hierbij aan snelteksten, intelligente EPD-brede beslissingsondersteuning en gestructureerde intuïtieve vragenlijsten. Deze tools garanderen een vlotte registratie en een maximale patiëntveiligheid.</p><h3>Handig hergebruik </h3><p>HiX werkt volgens het principe ‘enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik’. Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden hergebruikt en gedeeld met andere zorgverleners. Denk hierbij aan gegevens als intoxicaties, allergieën, DNR-beleid en metingen. Zo verlaagt HiX de registratielast voor gebruikers. </p><h3>Prestatie-indicatoren</h3><p>Prestatie-indicatoren en managementinformatie worden snel en eenvoudig gegenereerd dankzij de gestructureerde vastlegging van gegevens. Deze garandeert bovendien een optimale ondersteuning van de zorgadministratie.</p><h3>Richtlijnen</h3><p>HiX volgt zowel nationale als internationale richtlijnen. Door deze te integreren in het werkproces krijgt de zorgverlener tijdens de invoer van gegevens alle relevante keuzes en verplichte registraties aangeboden. Naar aanleiding van de gemaakte keuze biedt HiX telkens de logische vervolgstap aan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij specifieke scorelijsten en behandelbeleid op basis van richtlijnen.</p><h3>mHealth</h3><p>HiX biedt diverse mogelijkheden om via mHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen beveiligd online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.</p><h3>Uw voordelen</h3><ul><li>Vakspecifieke content </li><li>Optimaal overzicht</li><li>Uniforme en efficiënte registraties</li><li>Verlaagde registratielast door hergebruik gegevens</li><li>Werkprocesondersteuning</li><li>Vastlegging prestatie-indicatoren als onderdeel van het werkproces </li></ul><h3>Meer weten?</h3><div>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </div></div>GP0|#37aa8bf9-bcb5-45a1-bc84-2cc36bfe72f4;L0|#037aa8bf9-bcb5-45a1-bc84-2cc36bfe72f4|Paramedici;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#12c17539-d98a-4586-b576-6a488cca0acf;L0|#012c17539-d98a-4586-b576-6a488cca0acf|Medicatie;GP0|#9481ce8b-684d-4143-9a5a-783f18b8d1ac;L0|#09481ce8b-684d-4143-9a5a-783f18b8d1ac|Multidisciplinair

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft