Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

PDMShttp://www.chipsoft.be/oplossingen/380PDMS<div class="ExternalClassCBDBCFBA621846CEACE8901456B2818D"><h2>HiX-PDMS verschaft zorgprofessionals altijd en overal inzicht in de actuele conditie van patiënten. Alle meetresultaten en waarden van de patiënt worden automatisch opgeslagen in het EPD.</h2><h3>PDMS in HiX</h3><p>HiX verwerkt alle PDMS-meetresultaten in het patiëntdossier, zodat ze onmiddellijk beschikbaar zijn voor elke behandelaar. Deze heeft zelfs op afstand steeds een beeld van de toestand van de patiënt. Naast de actuele meetresultaten zijn eveneens alle eerder geregistreerde waarden beschikbaar in het EPD. Zo kan de zorgverlener eenvoudig waarden vergelijken en hun evolutie inzien. De beschikbaarheid van deze informatie draagt bij tot een volledig en actueel patiëntdossier: elke behandelaar heeft meteen een totaalbeeld van de patiënt, de status van de behandeling en de uit te voeren verrichtingen. </p><h3>Efficiënt en veilig</h3><p>Infuuspompen, beademingsapparatuur, (EEG-)monitoren, bloedgastoestellen, hart-longmachines…: een breed scala aan apparaten en hulpmiddelen worden op patiënten aangesloten en ingebracht om hun gezondheidstoestand en -ontwikkelingen te monitoren.</p><p>Alle meetresultaten uit de apparatuur verwerkt HiX-PDMS automatisch in het EPD. Daarmee zijn de metingen ook meteen beschikbaar voor zorgverleners op de afdeling waar de patiënt heengaat. Doordat invoer, verplaatsing en overdracht van gegevens niet handmatig uitgevoerd hoeven te worden, zijn de veiligheid en efficiëntie beduidend verhoogd. </p><h3>Leveranciersonafhankelijk</h3><p>HiX-PDMS functioneert volledig leveranciersonafhankelijk. Het communiceert met onder meer (EEG-)monitoren, beademingsapparatuur, bloedgastoestellen, hart-longmachines, infuuspompen en monitors, ongeacht het merk. We realiseren voortdurend nieuwe koppelingen met de medische apparatuur van alle toonaangevende fabrikanten.</p><h3>Ziekenhuisbreed specifieke ondersteuning</h3><p>HiX-PDMS biedt een toegevoegde waarde op alle highcare- en lowcare-afdelingen, van OK, spoedgevallendienst en Obstetrie tot IZ, CCU en dialyseafdeling. Op elke afdeling geeft PDMS gerichte ondersteuning, afgestemd op de specifieke werkprocessen en wensen van de gebruiker. HiX-PDMS kan bijvoorbeeld bij het voorschrijven van medicatie of een infuus automatisch de dosering berekenen op basis van patiëntgegevens zoals lengte en gewicht. Wordt iets aangepast op de infuuspomp, dan verwerkt HiX dit automatisch. </p><h3>Realtime inzicht</h3><p>Wanneer de situatie van een patiënt verandert, valt dit met HiX-PDMS meteen op. Grafische weergaves tonen hoe de patiënt reageert op toegediende medicatie. Duidelijke grafieken geven in real time de waarden van (en relaties tussen) vitale parameters weer. Ook gegevens zoals allergieën, behandelplannen, dagverslagen, orders, scores, medicatie- en infuusbeleid, vochtbalansen, afdelingsoverdrachten, trends en curves zijn duidelijk zichtbaar. Door de overzichtelijke weergave en combinatie van al deze informatie is gemakkelijk af te lezen of het uitgezette beleid aanslaat. </p><h3>Beslissingsondersteuning</h3><p>HiX helpt de zorgverlener tijdige en geïnformeerde beslissingen te nemen. Komt bijvoorbeeld een labo-uitslag binnen met een verlaagde kaliumwaarde, dan voert HiX automatisch enkele controles uit, onder meer de verificatie of de patiënt sondevoeding krijgt. Vervolgens doet HiX een voorstel tot vervolgacties om de waarde te normaliseren; in dit voorbeeld kan dat een kaliumpomp zijn (waarbij HiX eveneens de loopsnelheid en een controlemoment definieert). Dit is slechts een voorbeeld van de vele toepassingen van beslissingsondersteuning binnen HiX – denk bijvoorbeeld ook aan sepsis, comfort en glucose/insuline. </p><h3>Uw voordelen</h3><ul><li><p>Altijd en overal inzicht in actuele toestand van de patiënt</p></li><li><p>Meetresultaten automatisch integreren in EPD</p></li><li><p>Centrale medicatiebewaking</p></li><li><p>Beslissingsondersteuning</p></li><li><p>Volledig papierloos werken</p></li></ul><h3>Meer weten?</h3><div>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>.</div></div>GP0|#3eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3;L0|#03eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3|Beslissingsondersteuning;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#7dd15bdf-fee5-4b31-965d-5353e6e6e0b2;L0|#07dd15bdf-fee5-4b31-965d-5353e6e6e0b2|PDMS;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft