Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

Preoperatieve screeninghttp://www.chipsoft.be/oplossingen/382Preoperatieve screening<div class="ExternalClassF637C125E5F04A969FD0E19BD5B37757"><h2>HiX stroomlijnt de werkprocessen van de preoperatieve screening op de raadpleging en zorgt voor een optimale informatievoorziening aan alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de screening. </h2><h3>Preoperatieve screening binnen HiX</h3><p>Wanneer de patiënt de vragenlijst reeds heeft beantwoord, verloopt de daaropvolgende screening in HiX snel en gestructureerd. De (aanpasbare) standaardteksten en voorgedefinieerde invulformulieren dragen bij tot het registratiegemak. Het gaat om formulieren voor anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek, conclusie en beleid. De volledig geïntegreerde Time Out Procedure van de Wereldgezondheidsorganisatie zorgt voor een verhoogde patiëntveiligheid: HiX reikt de gepaste registratiemomenten aan op het juiste moment van het proces. </p><h3>Gegevens staan automatisch klaar</h3><p>Wanneer een medisch specialist een operatie aanvraagt, maakt HiX automatisch een preoperatief screeningsformulier aan. Dit formulier bevat alle relevante gegevens uit de aanvraag, zoals de uit te voeren verrichting(en), het anesthesievoorstel, eventuele antistollingsgegevens en het overige beleid en de conclusies van de arts. De anesthesiemedewerker moet deze gegevens tijdens de screening slechts controleren en waar nodig aanvullen. </p><h3>Online invullen</h3><p>De patiënt kan alle patiëntvragen digitaal beantwoorden. Dit kan hij/zij thuis via het online patiëntportaal in alle rust doen, of in het ziekenhuis via de Zelfservicekiosk. De anesthesist (in opleiding) of de preoperatieve screeningmedewerker kan deze antwoorden vervolgens raadplegen in HiX voorafgaand aan de medische screening. Alle screeninginformatie is meteen na goedkeuring beschikbaar op het OK. </p><h3>Dynamische plattegrond</h3><p>Via een dynamische plattegrond biedt HiX aan alle medewerkers bij de preoperatieve balie inzage in het screeningproces. In een oogopslag zien zij welke patiënten zich in de wachtkamer en bij de arts bevinden, en wie de patiëntvragenlijst reeds heeft ingevuld. Elke status en nog uit te voeren actie wordt in dit overzicht gevisualiseerd. </p><h3>Voordelen</h3><div><ul><li><p>Snel registreren dankzij voorgedefinieerde formulieren en standaardteksten</p></li><li><p>Tijdwinst doordat patiënten online (thuis) vragenlijsten invullen</p></li><li><p>Overzichtelijke weergave van de voornaamste gegevens in dynamische plattegronden</p></li></ul></div><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#f0a476b3-8a76-4815-a6bd-9ec8dd77256a;L0|#0f0a476b3-8a76-4815-a6bd-9ec8dd77256a|Preoperatieve screening;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft