Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=21422Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorgGeestelijke gezondheidszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268Geestelijke-gezondheidszorg
PrivékliniekenPrivékliniekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=23426Priveklinieken
RevalidatiecentraRevalidatiecentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=22425Revalidatiecentra
WoonzorgcentraWoonzorgcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=17269Woonzorgcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

Verpleginghttp://www.chipsoft.be/oplossingen/391Verpleging<div class="ExternalClass7B4ECDEBD1074DEBA3FF4CA883B1C2A9"><h2>HiX ondersteunt ziekenhuisbreed de specifieke behoeften van verpleegkundigen en minimaliseert de registratiedruk. Verpleegkundigen krijgen op het juiste moment de relevante informatie en gebruiksvriendelijke registratiemogelijkheden aangereikt, wat de workflow op de afdeling optimaliseert.</h2><h3>Verpleging in HiX</h3><p>HiX ondersteunt het gehele zorgproces van verpleegkundigen, waaronder bijvoorbeeld de registratie van de anamnese, overdrachtmomenten, de invoer van parameters, het toedienen van medicatie, het berekenen van vochtbalans, et cetera. HiX biedt verpleegkundigen op elk gewenst moment een totaalbeeld van de patiënt: ze hebben digitaal inzage in registraties van alle specialisten en zijn zodoende altijd op de hoogte van het beleid van hun collega’s (zowel medici als paramedici).</p><h3>Verpleegkundige view op EPD</h3><p>HiX biedt verpleegkundigen een specifieke view op het EPD, waarmee ze alle actuele informatie voorgeschoteld krijgen die voor hun rol relevant is. De informatie op maat van de verpleegkundige gaat van het beleid en de conclusies van de medisch specialisten tot de huidige medicatie, allergieën en de overdrachten.</p><p>Met verpleegkundige zorgplannen en verpleegproblemen, inclusief bijhorende VG-MZG scoring, wordt de gehele afdeling optimaal ondersteund. </p><h3>Dynamisch plattegronden</h3><p>De verpleegkundige afdeling en de zorgbehoeftes worden in dynamische plattegronden (Maps) gevisualiseerd. Hierop zien verpleegkundigen in één oogopslag de voornaamste patiëntkenmerken en uit te voeren acties, bed- en kamerindeling. Herkenbare kleuren en iconen tonen real-time de openstaande taken en relevante informatie voor de patiënten. Verpleegkundigen hoeven niet actief op zoek te gaan naar al deze informatie, maar kunnen met HiX optimaal geïnformeerd, snel en efficiënt hun ronde doen.</p><h3>Registratieformulieren</h3><p>Verpleegkundigen krijgen diverse registratieformulieren aangereikt om vaststellingen uit verschillende contactmomenten en/of besprekingen vast te leggen. Dit leidt hen op een gestructureerde manier door een registratie heen. De verpleegkundige kan kiezen uit een lijst met voorgedefinieerde verpleegproblemen (gecategoriseerd volgens de gezondheidspatronen van Gordon) en kan een niet-voorgedefineerd probleem toevoegen. Meetresultaten kunnen meteen aan het bed van de patiënt in HiX worden ingevoerd. Alle vervolghandelingen worden bij de registratie onmiddellijk uitgezet in het activiteitenplan van de patiënt.</p><h3>Activiteitenplan</h3><p>Het activiteitenplan is een combinatie-overzicht van een werklijst en planning, die helpt de zorg van de patiënt efficiënt te plannen. Het stelt verpleegkundigen in staat met enkele simpele handelingen het totale zorgplan van een patiënt te bepalen. Bij chirurgische patiënten kunnen bijvoorbeeld alle pre- en postoperatieve handelingen horend bij de behandeling van de patiënt met één druk op de knop worden uitgezet.</p><h3>NIC, NOC, NANDA</h3><p>De classificatiesystemen NIC, NOC en NANDA zijn geïntegreerd in HiX. Dit betekent dat het EPD de verpleegkundigen kan ondersteunen om volgens deze verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies te werken.</p><h3>VG - MZG</h3><p>HiX ondersteunt de aanlevering van de minimale verpleegkundige ziekenhuisgegevens aan de Belgische overheid. De VG-MZG zijn verplichte registraties waarmee ziekenhuizen hun geanonimiseerde administratieve, medische en verpleegkundige gegevens ter beschikking stellen aan de FOD volksgezondheid. </p><p>Door de geautomatiseerde totaalintegratie van de MZG-registraties vraagt HiX de benodigde gegevens op tijdens het werkproces van verpleegkundigen. De standaard content van HiX biedt een solide basis waarmee alle noodzakelijke elementen vanuit de reguliere zorgregistratie snel en efficiënt worden vastgelegd in de diverse dossiers.</p><p>De geautomatiseerde integratie van deze registraties is gerealiseerd en volledig operationeel voor de VG-MZG. Met krachtige ingebouwde functionaliteiten in het verpleegkundig dossier ondersteunt het EPD het verpleegkundige proces optimaal, waarbij de hoge registratie- en administratiedruk op de verpleegkundige afdeling drastisch wordt verlaagd. Zo worden voor de VG-MZG de verpleegkundige anamnese, orders, activiteitensjablonen, verpleegproblemen (NANDA-I, NIC, NOC), medicatietoedieningen, ingebrachte materialen, parameters, rapportages, et cetera gemapt met de standaard activiteiten van het 2RIM2/2MVG2-project semantische model. </p><p>Op basis van de geregistreerde MVG-codes worden de MVG-scores berekend, die na compilatie worden aangeleverd aan de overheid. </p><p>Meer informatie over de aanlevering van VG-MZG vindt u <a href="http://www.chipsoft.be/oplossingen/367/VG-MZG">hier</a>.</p><h3>Uw voordelen</h3><div><ul><li><p>Altijd een actueel totaalbeeld van de patiënt</p></li><li><p>Gebruiksvriendelijke registratiemogelijkheden</p></li><li><p>Optimaal inzicht dankzij dynamische plattegronden</p></li><li><p>Registratie volgens bekende standaarden en extractie van aanleveringen</p></li><li><p>Mobiele beschikbaarheid aan het bed van de patiënt. </p></li></ul></div><h3>Meer weten?</h3><p>Neem voor meer informatie contact op met <a href="mailto:communicatie@chipsoft.be">communicatie@chipsoft.be</a>. </p></div>GP0|#ad200410-d417-4068-9d9c-55d9f5c35287;L0|#0ad200410-d417-4068-9d9c-55d9f5c35287|Certificering;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#102aecd0-f971-4ed4-98f4-7d535dd980f0;L0|#0102aecd0-f971-4ed4-98f4-7d535dd980f0|Verpleging en verzorging;GP0|#fd8bec47-b6b3-4117-ac39-0a1566d0f0b6;L0|#0fd8bec47-b6b3-4117-ac39-0a1566d0f0b6|Maps

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft