Header

Producten
 
Oplossingen

 

 

GGZGGZhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=16268GGZ
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=14400Ziekenhuizen

 

 

HiX voor ziekenhuizenhttp://www.chipsoft.be/oplossingen/400HiX voor ziekenhuizen<div class="ExternalClass4868D7FCBF1B4CD0BC29731CBCD3F3F6"><h3>Ziekenhuizen beschikken met HiX over een volledig geïntegreerd en innovatief ZIS/EPD. Het biedt zorgverleners een totaalpakket aan functionaliteiten die patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen ondersteunen. Hierbij sluiten alle processen binnen één werkstroom naadloos op elkaar aan. Bovendien bevat HiX volledige medische content om elk proces en elk specialisme optimaal te ondersteunen.</h3><h3>ICT-uitdagingen</h3><div>HiX is hét antwoord op de ICT-uitdagingen voor de zorg. De zorg wordt niet alleen in toenemende mate concurrerend, de patiënt verlangt ook meer en meer naar een rol in zijn eigen zorgproces. Daarnaast gaan ziekenhuizen onder invloed van de overheid meer samenwerkingsverbanden met elkaar aan, wat steeds vaker tot fusies leidt. Bovendien verlangen overheid, verzekeraars en patiënten transparantie van prestaties en wordt de roep om intelligente toepassingen voor mobile devices steeds luider. Deze ontwikkelingen vragen om een betrouwbare partner met kennis op het gebied van zorg-ICT. </div><h3>Multidisciplinair EPD</h3><div>Uniek aan HiX is dat het één multidisciplinair inzetbaar dossier bevat waarop iedere zorgverlener een rolgerichte view heeft. Dit houdt in dat elke zorgverlener steeds de patiëntinformatie en registratiemogelijkheden krijgt aangereikt die hij/zij op dat specifieke moment nodig heeft. Denk daarbij aan een orthopedist die medicatie voorschrijft maar ook aan een cardioloog die een specifieke vragenlijst invult. De rolgerichte view, in combinatie met de medisch inhoudelijke content van het dossier, ondersteunt zorgverleners optimaal. Zorgverleners ervaren HiX dan ook als gebruiksvriendelijk, snel, intuïtief en overzichtelijk. </div><h3>Intelligente zorg-ICT</h3><div>HiX bevat veel 'slimme' oplossingen. Zo biedt het specialisten intelligente formulieren aan die zich aanpassen op basis van de gegeven antwoorden. Tijdens de registratie van gegevens hebben gebruikers op hetzelfde scherm bovendien ook inzage in de historische gegevens van de patiënt. Het totaalbeeld van de patiënt is op die manier altijd in één oogopslag duidelijk.</div><h3>Zorgpaden en beslissingsondersteuning</h3><div>Tijd en middelen zijn schaars in een ziekenhuis. Zeker op kritische afdelingen zoals de spoedgevallendienst, het OK en de IZ, waar een vlotte doorstroom essentieel is. Om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen hun resources optimaal benutten, bevat HiX de meest innovatieve oplossingen. Zorgpaden, beslissingsondersteuning en workflowmanagement spelen daar een grote rol in.</div><h3>Medicatie: closed loop</h3><div>Medicatie vormt een belangrijk onderdeel van de zorglogistiek. Een groot aantal ziekenhuizen zetten de ‘closed loop-oplossing’ van ChipSoft in om alle processen rond medicatie in goede banen te leiden: voorschrijven, valideren door de apotheker, uitzetten, toedienen, voorraadbeheer, enzovoorts. Dankzij waarschuwingen die gegenereerd worden in het geval van dubbelmedicaties, contra-indicaties en interacties, verhogen ziekenhuizen de patiëntveiligheid en efficiëntie. Bovendien kunnen ziekenhuizen met behulp van de beslissingsondersteuning zelf signaleringen toevoegen op basis van bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen.</div><h3>Patiëntparticipatie</h3><div>Met de oplossing van ChipSoft dragen ook patiënten bij aan een efficiëntere zorglogistiek. Door hen zelf (thuis) via internet afspraken te laten inplannen in het ziekenhuis, kunnen ziekenhuizen vrijgekomen resources inzetten voor andere werkzaamheden. Bovendien ervaren patiënten het als een service dat zij zelf de datum en het tijdstip van hun afspraak kunnen bepalen.</div><h3>Registratiedruk verlagen</h3><div>HiX helpt ziekenhuizen op verschillende manieren om de registratiedruk te verlagen. Door automatisch gegevens af te leiden die relevant zijn voor de financiële afhandeling, hoeven de zorgverleners niet actief op zoek naar deze informatie. Ingebouwde controleslagen zorgen er voor dat er geen gegevens worden 'vergeten'. Zo kan tijdig, juist en volledig worden gedeclareerd.</div><h3>Managementinformatie</h3><div>Managementinformatie is onmisbaar voor het succesvol runnen van een ziekenhuis. HiX brengt kwaliteitsindicatoren helder in kaart zodat er een uitstekende basis ligt voor het invullen of bijsturen van de gekozen strategie. Binnen HiX zijn diverse overzichten uitgewerkt voor het opvragen van specifieke informatie. Daarnaast biedt de software de mogelijkheid om zelfstandig het aanbod van overzichten en managementrapportages uit te breiden.</div><h3>Patiënt neemt regie</h3><div>Zorg wordt steeds meer een continu proces, waarin zorgverleners en patiënten ook buiten de muren van het ziekenhuis toegang verlangen tot het EPD. Met mHealth bieden ziekenhuizen zowel de patiënt als de (interne en externe) zorgverlener een optimale oplossing om het zorgproces voort te zetten. Het maakt daarbij niet uit waar zij zich bevinden, ChipSoft levert de meest innovatieve toepassingen op het gebied van patiëntparticipatie.</div><h3>eHealth</h3><div>HiX zorgt voor meer dan mobiele beschikbaarheid. Het denkt vooruit en biedt functionaliteiten die zijn afgestemd op de activiteiten van de gebruiker, zijn device en zijn locatie. De software weet waar de zorgverlener mee bezig is, welk apparaat hij bedient en welke toepassingen de zorgverlener daarbij nodig heeft. Dit zorgt voor de meest efficiënte zorgondersteuning. </div><h3>Zelf apps bouwen</h3><div>ChipSoft ondersteunt het gebruik van apps. Mensen maken elke dag veelvuldig gebruik van apps en dit zowel thuis als op de werkvloer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zorgverleners hier ook op professioneel gebied een meerwaarde in zien. Met HiX kunnen ziekenhuizen niet alleen kant-en-klare apps inzetten, ze beschikken meteen ook over de tools om zelf apps te ontwikkelen en te integreren. Zo helpt ChipSoft om ziekenhuizen zelf invulling te geven aan hun specifieke ICT-wensen.</div><h3>Méér resultaat</h3><div>Ziekenhuizen kampen de laatste jaren met tijdrovende registratieverplichtingen. Zorgverzekeraars enerzijds en de Zorginspectie en de overheid anderzijds stellen hiervoor steeds hogere eisen. Met HiX minimaliseren ziekenhuizen de registratiedruk, terwijl zij juist meer gegevens registreren. Dit heeft alles te maken met de efficiënte manier van registreren.</div><h3>Registratie aan de bron</h3><div>Eenmalige registratie aan de bron is één van de manieren om de toegenomen registratiedruk substantieel te verlagen. Gegevens die door een gebruiker werden vastgelegd, worden vervolgens gedeeld met alle betrokken zorgverleners waardoor heel wat (onnodige) registraties komen te vervallen.</div><h3>Gestructureerd werken</h3><div>De zorgprofessionals in het ziekenhuis hebben met de oplossing van ChipSoft ook een uitgebreid arsenaal aan intelligente, gestructureerde vragenlijsten ter beschikking. Het gaat om zeer gebruiksvriendelijke en complete vragenlijsten. Op basis van gegeven antwoorden worden bovendien de juiste vervolgvragen gesteld, zodat de zorgverleners geen overbodige vragen hoeven te beantwoorden.</div><div>Samenwerking</div><div>Door de verspreiding van het zorgaanbod, wordt de samenwerking tussen eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg steeds belangrijker. ChipSoft biedt een volledig geïntegreerde oplossing om de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen te ondersteunen, ongeacht hun locatie. Daarnaast stroomlijnt HiX de logistiek rond de patiënt over alle partijen heen. Met Zorgplatform tilt ChipSoft dit over de grenzen heen.</div><h3>Wet- en regelgeving</h3><div>Met HiX voldoen ziekenhuizen te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving. Dankzij een actieve deelname aan adviesorganen en denktanks, zijn geplande wijzigingen steeds in een vroegtijdig stadium bij ChipSoft bekend. </div><h3>Gecertificeerd ZIS/EPD</h3><div>De software van ChipSoft is het enige ZIS/EPD in Europa dat voor de volledige oplossing gecertificeerd is volgens de meest vooraanstaande internationale standaard: Medical Device Directive klasse 2b. Onze oplossing voldoet dus ook aan alle strenge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.</div><h3>Bewezen implementatiepartner</h3><div>ChipSoft heeft een ongeëvenaard track-record wat betreft het uitvoeren van complexe implementatietrajecten in een vast omkaderd tijdvenster. Alle grote implementaties worden uitgevoerd conform de planningen die ChipSoft vooraf met de opdrachtgevers opstelt. Een implementatietraject is geen sinecure. Om de inspanningen en de daarmee gepaard gaande werkdruk voor onze opdrachtgever zo beheersbaar mogelijk te houden, werkt ChipSoft met standaard content-implementaties.</div><div>De standaard content-implementaties zijn gebaseerd op bewezen inrichtingen van HiX die bij verschillende zorginstellingen succesvol draaien. In een gezamenlijk implementatietraject stemt ChipSoft deze standaard content af met de klant. Kortom, iedere klant maakt gebruik van én leert van de verworvenheden van zijn voorgangers. </div><div><br><br></div><p><br></p></div>GP0|#988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a;L0|#0988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a|EPD;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#14eb5a66-b995-4b8d-8a5f-ce54a70b87f9;L0|#014eb5a66-b995-4b8d-8a5f-ce54a70b87f9|Ziekenhuizen;GP0|#adea3465-bcad-45a2-96dd-8f9d8c2d87b6;L0|#0adea3465-bcad-45a2-96dd-8f9d8c2d87b6|Implementatie;GP0|#1fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3;L0|#01fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3|Samenwerking;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content

 Gerelateerde items

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft