<div class="ExternalClass6FEA3CB275E248628BA8BF6A55D703F9"><h2>​Inleiding</h2><p>Een ziekenhuis heeft veel personeel op veel verschillende afdelingen. Denk aan poliklinieken, verpleegafdelingen, de OK, de Radiologie-afdeling, enzovoorts. De zorgverleners op deze afdelingen moeten efficiënt ingepland kunnen worden. Daarbij moet onder andere rekening gehouden worden met de competenties van het personeel, de hoeveelheid personeel per afdeling en per aantal patiënten, mogelijke afwezigheid door ziekte/uitval en het ruilen van diensten onderling. </p><h2>​De opdracht</h2><p>Jij gaat functionaliteit ontwikkelen waarmee afdelingen effectief kunnen plannen. Daarbij houd je rekening met de volgende onderdelen:<br>- het beschikbare personeel op een datum (rekening houdend met afwezigheid, ziekte, dienst geruild, etc.) en de competenties per personeelslid. <br>- de te plannen afdelingen, inclusief de nodige competenties per afdeling en de plancriteria per afdeling (zoals het maximaal aantal patiënten per zorgverlener).<br>- Het kunnen plannen van personeel op verschillende niveaus; per afdeling,  per kamer,  maar ook meerdere kamers. <br>- Het inzichtelijk maken van de benodigde hoeveelheid personeel gegeven de actuele werkdruk op een afdeling.</p><p>Voor sommige afdelingen is al informatie beschikbaar voor het plannen; voor verpleeg-afdelingen bestaat de zogenaamde verpleegindex. Deze geeft aan dat 1 verpleegster 5 patiënten kan verzorgen. Voor andere afdelingen is dit soort logica nog niet aanwezig. Deze ontwikkel je, waar nodig. Ook onderzoek je hoe er technisch gekoppeld kan worden met het personeelssysteem voor de nodige planinformatie. Het personeel wordt geroosterd in het personeelssysteem. De opdracht omvat daarom niet het ontwikkelen van functionaliteit voor het roosteren voor personeel.</p><h2>Gebruikte technieken</h2><ul><li>WPF</li><li> OOP</li><li> C#</li><li> Visual Studio</li><li> Windows</li></ul></div>#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling

 

 

 

<div class="ExternalClassEB1374505A864658BDFE040E39CC816C"><h2>Wij zoeken</h2>Studenten Informatica (HBO)</div>#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling

 

 

<div class="ExternalClass1013777AE731463891FBDE0F76B11031"><h2>​Wij bieden</h2><p>• Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan.<br>• Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving.</p></div>#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft