<div class="ExternalClass491DF62F5F954963BB7716E73A05D27E"><h2>​Inleiding</h2><p>Het zorginformatiesysteem van ChipSoft, HiX, biedt tal van functionaliteiten waarbij meetwaarden van patiënten worden vastgelegd. Denk aan metingen uit apparatuur, labuitslagen, maar ook vochttoedieningen. Voor veel van deze functionaliteiten leeft sterk de wens om streefwaarden of -bereiken vast te kunnen leggen. Op deze manier zouden behandelingen bij de patiënt bijgestuurd kunnen worden als blijkt dat waarden niet binnen de streefgrenzen blijven.</p><h2>De uitdaging</h2><p> Er is op lokaal niveau in beperkte mate functionaliteit om grenswaarden te registreren. Deze zijn in veel gevallen statisch. Soms zijn daar ook al validaties op gebouwd. Deze validaties zijn modulespecifiek en niet overdraagbaar. Gewenst is een centrale functionaliteit waarbij streef- en grenswaarden (dynamisch) kunnen worden vastgelegd of opgevraagd. Op basis van deze plek zouden signaleringen op verschillende plekken in HiX getoond moeten kunnen worden.</p><h2>Opdracht</h2><p>Een belangrijk doel van de opdracht is om op een generieke manier streefwaarden vast te kunnen leggen bij verschillende soorten parameters. Dit zouden statische waarden kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook waarden die dynamisch in HiX kunnen worden bepaald (bijv. o.b.v. eigenschappen van de patiënt). De opslag moet o.a. rekening houden met verschillende soorten streefcondities (groter dan, kleiner dan, van tot, etc.). Er is onderhoudsfunctionaliteit nodig om streefwaarden te kunnen beheren. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er verschillende functionaliteiten in HiX gebruik willen maken van de streefwaarden. Er is onderzoek nodig voor de inventarisatie van deze plekken in HiX. Op basis van deze inventarisatie zal moeten worden bedacht op welke generieke manier we signaleringen op streef- en grenswaarden gaan weergeven in HiX.</p><h2>Gebruikte technieken<br></h2><ul style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;cursor:text;word-wrap:break-word;min-height:0px;orphans:2;background-color:transparent;"><li style="cursor:text;word-wrap:break-word;min-height:0px;">Visual Studio</li><li style="cursor:text;word-wrap:break-word;min-height:0px;">C#<br></li></ul><p><br></p></div>#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 

<div class="ExternalClass56D2D2C092DB4D38A225264682CA121B"><h2>Wij zoeken</h2><p>Studenten Informatica (HBO)</p></div>#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

<div class="ExternalClass218094F0D6E341F7B1D7F59685E52155"><h2>​Wij bieden</h2><ul><li>Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan</li><li>Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving</li></ul><div><br></div><h2>Wil jij deze uitdaging aangaan?</h2><p>Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.</p><p>Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!</p></div>#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd