<div class="ExternalClassC282A0B087744D80823E4A5E404ABD8F"><h2>​Inleiding</h2><p>Binnen een ziekenhuis worden materialen gebruikt die steriel moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de instrumenten die bij een operatie worden gebruikt. Dit materiaal wordt op de CSA (de Centrale Sterilisatie Afdeling) gereinigd, gedesinfecteerd en steriel gemaakt. Hierna wordt het in een steriel magazijn gelegd, zodat het weer gebruikt kan worden bij een volgende operatie.</p><h2>De uitdaging</h2><p> Er komen dagelijks materialen binnen vanuit de operatiekamers. Deze toestroom van materiaal is erg afhankelijk van de operatieplanning voor die dag. Op dit moment mist men overzicht van wat er precies wordt verwacht op een dag. Hierdoor is het bijvoorbeeld lastig te bepalen hoeveel personeel nodig is op bepaalde delen van de CSA.</p><p>Ook gaat veel materiaal vanuit de CSA weer terug naar de operatiekamers, afhankelijk van de operatieplanning. Ook deze verwachte uitstroom is nu niet heel goed inzichtelijk. Dit maakt het bijvoorbeeld lastig te bepalen op welke plek binnenkort materiaal nodig is, en dit efficiënt te transporteren. Neem bijvoorbeeld de volgende situatie: een ziekenhuis heeft twee locaties, in verschillende plaatsen in Nederland. Fysiek is de afstand tussen deze ziekenhuizen tientallen kilometers. De ziekenhuizen maken gebruik van een centrale CSA, waarin het hele reinigings-, desinfectie-, en sterilisatieproces plaatsvindt. Het materiaal komt hierna in een centrale voorraad.</p><p>Op dit moment wordt dagelijks de OK-planning bekeken om te bepalen wat de volgende dag waar nodig is. Het materiaal wordt vervolgens naar het sterielmagazijn van de betreffende locatie getransporteerd. Dit proces zou eenvoudiger zijn wanneer er goed inzicht zou zijn in de verwachte toestromen voor elke locatie. </p><p>Veel van deze gegevens rondom toestroom naar en uitstroom van de CSA zijn aanwezig in onze zorgsuite HiX. De gegevens zijn echter nog niet op overzichtelijke wijze in te zien door de CSA-medewerkers of -managers.</p><h2>Opdracht</h2><p>Je ontwikkelt een grafisch overzicht waarin de toe- en uitstroom van de operatiekamers naar de CSA inzichtelijk wordt gemaakt. Daarvoor onderzoek je welke gegevens getoond moeten worden en hoe dit in een compact maar overzichtelijk scherm grafisch kunnen worden gepresenteerd.</p><p>Daarnaast onderzoek je de mogelijkheid om het voorraadproces op basis van deze gegevens te automatiseren. Je ontwerpt en ontwikkelt een algoritme dat materiaal na sterilisatie toewijst aan het magazijn op de meest logische locatie, op basis van de operatieplanning. Je onderzoekt met welke factoren dit algoritme rekening moet houden. Denk bijvoorbeeld aan houdbaarheid van steriel materiaal. Na het ontwerpen van een algoritme implementeer je dit in HiX.</p></div>#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 

<div class="ExternalClass7346FF52CA5C4BE9B6330E182BFFB148"><h2>​Gebruikte technieken</h2><ul><li>OOP</li><li>Analyse</li><li>C#</li><li>WPF</li><li>UX</li></ul><h2>Wij zoeken</h2><p>Studenten Informatica (HBO)</p></div>#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

<div class="ExternalClassC0B00EC13D044AA0A975C526F14B25E2"><h2>​Wij bieden</h2><ul><li>Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan</li><li>Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving</li></ul><h2>Wil jij deze uitdaging aangaan?</h2><p>Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.</p><p>Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!</p></div>#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd