• 8 december 2015 -

  Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) geeft alle patiënten inzage in hun medisch dossier. Zij kunnen op hun persoonlijke ‘MijnAVL’ – gebaseerd op het patiëntenportaal van ChipSoft – verslagen van beeldvormende onderzoeken, brieven, ECG, ergometrie, labuitslagen, longfunctieonderzoek, conclusies vanuit multidisciplinair overleg, medicatie en pathologie-uitslagen inzien.


  AVL-patiënten hebben sinds januari 2014 al inzage in afspraken en voorlichting-op-maat, ook is het mogelijk om vragenlijsten in te vullen. De inzage in dossierinformatie sluit aan bij de doelstelling van het ministerie van VWS om binnen 5 jaar 80% van de mensen met een chronische aandoening, via internet, inzage te geven in hun medisch dossier. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt deze mogelijkheid aan patiënten en draagt daarmee bij aan de patiëntgerichtheid.


  Hoog waarderen

  De uitbreiding van MijnAVL volgt op positieve uitkomsten van eigen onderzoek onder borst- en longkankerpatiënten. Dit onderzoek toonde aan dat veel patiënten de inzage in het medisch dossier hoog waarderen. Het inzicht in de eigen ziekte verbetert en draagt bij aan het gevoel van regie over het zorgproces, aldus de patiënten.


  Geringe belasting behandelaars

  Het vergroten van de ervaren autonomie en kennis over de eigen ziekte zijn belangrijke onderdelen van ‘empowerment’ van patiënten, een begrip dat steeds belangrijker wordt in de zorg voor patiënten met kanker. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat de extra belasting voor behandelaars gering was, terwijl vooraf gedacht werd dat er enorm veel vragen hierover gesteld zouden worden aan artsen.

  Meer nieuws lezen