• 19 juli 2016 -

  ​HiX gaat alle zorgverleners die samenwerken met Ketenzorg West-Friesland ondersteunen. De organisatie nam het keten-EPD al onlangs in gebruik, het portaal waarin de zorgverleners met elkaar en met de patiënt informatie delen wordt later dit jaar uitgerold.

   
  Alle zorgprofessionals van Ketenzorg West-Friesland werken nu met HiX. Over enkele maanden geldt dat ook voor hun regionale partners op het gebied van diabetes, COPD en CVRM. Elke behandelaar - van huisarts, POH en diëtist tot internist en podotherapeut - kan dan direct in het dossier van de patiënt werken. Alles is hierbij gewaarborgd, zoals patiëntgegevens, vragenlijsten, medicatie en het ondersteunen van de processen en de administratie. De veiligheid van gegevens is geborgd, doordat partijen data via het LSP uitwisselen.
   

  Efficiënter en veiliger

  “Uiteindelijk werken we met alle zorgverleners in de keten samen in één digitaal dossier”, vertelt bestuurder Stefan Koomen van Ketenzorg West-Friesland. “Alle relevante actuele en historische patiëntinformatie is dan 7x24 bekend bij elke geautoriseerde behandelaar. Dat bevordert de samenwerking en zorgt vooral voor efficiëntere en veiligere overdrachten. HiX maakt het voor ons ook mogelijk om patiënten bij hun zorgproces te betrekken. Ze kunnen straks bijvoorbeeld zelf hun medische gegevens inzien en diverse zelfmanagementactiviteiten uitvoeren, zoals het bijhouden van het eigen zorgplan of het makkelijk delen van glucosewaarden met de behandelaren. Dat wij het LSP kunnen gaan gebruiken in plaats van lokaal ontwikkelde koppelingen tussen systemen, geeft zorgverleners en patiënten een goed, veilig gevoel. West-Friesland is een gebied waar de uitkomsten van zorg al uitstekend zijn. Door deze stap kunnen we het nog beter maken.”
   

  ChipSoft in de keten

  In 2014 had Rivas Zorggroep de primeur met HiX als keten-EPD. Voor het eerst in Nederland werkten zorgprofessionals uit het ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, kraamzorg, paramedische zorg én thuiszorg op grote schaal samen in één geïntegreerd EPD. In samenwerking met Ketenzorg West-Friesland zet ChipSoft nu een volgende stap in ketenzorgondersteuning.
   
  Jeroen Duijf, projectleider bij ChipSoft: “Het bijzondere aan ons project met Ketenzorg West-Friesland is dat de verschillende behandelaren in de keten nu niét allemaal voor dezelfde zorginstelling werken. Het gaat om samenwerkende zorgprofessionals. Het is een landelijke ontwikkeling dat zorgaanbieders vanuit de hele keten meer naar elkaar toetrekken om goede en efficiënte zorg te kunnen blijven leveren. Het laat de grenzen in de keten verdwijnen en verenigt de ondersteuning voor de patiënt,  eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Deze vorm van samenwerking doet wel recht aan de autonomie van de individuele zorgverlener.”

  Meer nieuws lezen