• 12 augustus 2016 -

  AZ Delta heeft op donderdag 11 augustus 2016 een overeenkomst afgesloten met ChipSoft om een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD) uit te rollen in het ziekenhuis. Na een Europese aanbesteding hebben artsen, directie, verpleegkundigen en ondersteunend personeel samen de keuze gemaakt voor het EPD HiX. De keuze voor HiX sluit ook aan op het federale beleid van minister De Block en het beleid van Vlaams minister Vandeurzen.


  HiX is een totaaloplossing voor dossiervoering, workflowondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Het biedt elke zorgverlener de juiste ondersteuning, stroomlijnt de processen binnen zorginstellingen, faciliteert gegevensuitwisseling tussen instellingen en betrekt patiënten bij hun zorgproces. Het bevat alle informatie die bij de patiënt hoort. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele toestellen, kunnen zorgverleners overal relevante informatie inkijken en registreren.

  Artsen, verpleegkundigen en paramedici profiteren door HiX van elkaars registraties: bevindingen die een arts of verpleegkundigen inbrengt zijn in principe (mits bevoegd) direct beschikbaar voor de overige behandelaars van een patiënt. HiX laat ook de uitwisseling van gegevens toe met de huisartsen en de thuiszorg.

  Door het geïntegreerd elektronisch patiëntendossier krijgen patiënten straks een online-portaal waarin ze zelf afspraken kunnen maken,  vragenlijsten kunnen invullen en hun eigen zorgdossier kunnen raadplegen. Het nieuwe systeem maakt het plannen van zorg efficiënter en medische patiëntinformatie wordt vanuit 1 centrale plek beschikbaar gesteld aan een zorgverlener. Dit heeft een positief effect op de zorg en de patiëntveiligheid.

  De bedoeling is om na een intensieve voorbereidingsperiode het elektronisch dossier te kunnen gebruiken tegen de zomer van 2018.

  Meer nieuws lezen