• 9 december 2016 -

  Tergooi heeft vandaag op beide locaties het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) succesvol in gebruik genomen. Met een druk op de knop zorgde de raad van bestuur samen met ChipSoft vandaag voor de officiële ‘livegang’. Met het nieuwste en modernste systeem van ChipSoft (HiX) kiest het ziekenhuis voor een betrouwbaar en toekomstbestendig digitaal platform waarin alle processen rond de patiënt zijn ondergebracht, van afspraken en labaanvragen tot medicatie en facturering. Vanaf nu werkt het ziekenhuis volledig digitaal.


  Van 'alles op papier' naar 'alles in de computer' is voor de medewerkers van Tergooi een enorme verandering. Om alle medewerkers de gelegenheid te geven aan de nieuwe manier van werken te wennen, worden er daarom de eerst komende weken minder afspraken ingepland en zijn er geen avondspreekuren. In de gewenningsperiode kan een afspraak ook iets langer duren. Het ziekenhuis vraagt hiervoor begrip.


  Omvangrijke operatie

  De overgang naar het nieuwe geïntegreerde EPD was een omvangrijke operatie. Naast alle afspraken en verslagen, moesten ruim 1,22 miljoen gegevens van patiënten naar het nieuwe digitale systeem worden overgezet. Ruurd Jan Roorda van de raad van bestuur is blij dat deze megaklus nu is geklaard en zonder problemen is verlopen: ‘Met de toegenomen digitale mogelijkheden kunnen we ook de service naar patiënten aanzienlijk vergroten. Bovendien leggen we hiermee een basis voor verdere digitale ontwikkelingen, zoals consulten waarbij patiënten vanuit huis via het beeldscherm van de computer face-to-face contact hebben met hun medisch specialist’.


  Een veilig systeem

  Alles wat voorheen tijdens een spreekuur of opname op papier werd gezet, komt met het EPD direct in het computersysteem. In goed beveiligde computers en op iedere locatie beschikbaar. Ook labuitslagen, gegevens over medicijnen en uitslagen van onderzoeken staan direct in het systeem. Alleen zorgprofessionals met een speciale bevoegdheid kunnen in het systeem komen. Artsen en verpleegkundigen met die bevoegdheid kunnen vanaf elke plek in Tergooi de informatie bekijken die ze nodig hebben om patiënten goed te kunnen helpen. Ook kunnen ze deze informatie aanvullen met hun bevindingen en verslagen. Zo beschikt iedereen die bij de behandeling en begeleiding van patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en complete informatie. Gebruikmaken van één systeem betekent meer efficiëntie, minder onderhoud en het borgen van veilige zorg.


  Geheimhouding persoonsgegevens

  Het EPD van Tergooi staat los van het landelijk EPD. Alle medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. En welke gegevens onze behandelaars mogen inzien en aanvullen, is afhankelijk van hun functie. Dat was zo in de tijd van papieren dossiers, dat blijft zo nu de gegevens digitaal worden verwerkt. Alleen met de schriftelijke toestemming van de patiënt wordt informatie verstrekt aan derden.


  Patiëntenportaal in 2017 in gebruik

  Het deel van het EPD dat nu in gebruik is genomen, is nog maar het begin van grotere veranderingen en voordelen. In de volgende fase kunnen ook patiënten digitaal betrokken worden bij hun zorg. Het online patiëntenportaal van HiX maakt het mogelijk om patiënten inzicht te geven in gegevens, afspraken te laten maken en eConsults te voeren. Deze extra service wordt naar verwachting in 2017 nog in gebruik genomen.

  Meer nieuws lezen