• 7 april 2014 -

  Gorinchem, 7 april 2014 - Voor het eerst in Nederland werken zorgprofessionals uit zowel het ziekenhuis als verpleeg- en verzorgingshuizen, kraamzorg, paramedische zorg en thuiszorg op grote schaal samen in één geïntegreerd elektronisch cliëntdossier. Sinds afgelopen vrijdag werken de ruim 50 locaties van Rivas Zorggroep met softwaresysteem HiX van ChipSoft. Van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem tot en met de paramedische zorg, de verpleegzorg en de thuiszorg in de verschillende regio’s. Het gehele ketenproces is geautomatiseerd.


  “Rivas zet de cliënt hiermee écht centraal”, aldus directeur Pieter de Kort. “We ondersteunen hiermee een eenduidige manier van werken binnen onze hele organisatie. En onze cliënten krijgen in de nabije toekomst inzage in hun eigen dossier via een beveiligde toegang. Dankzij een gedegen voorbereiding en de vele energie die hierin is gestoken, is de introductie van het dossier goed verlopen. Cliënten van Rivas hebben hiervan nauwelijks of geen hinder ondervonden."


  Altijd de juiste, meest actuele informatie over de cliënt

  Cliënten van Rivas hebben nu binnen de gehele organisatie één digitaal dossier. Als zij binnen de zorggroep van zorgonderdeel wisselen, zijn alle gegevens bij de volgende behandelaar bekend. De cliënt hoeft dus niet opnieuw zijn verhaal te vertellen. Iedere geautoriseerde zorgverlener heeft bovendien 7x24 uur toegang tot de juiste, meest actuele informatie over de cliënt, zoals medicatie en allergieën. De zorgprofessional heeft toegang tot die onderdelen uit het dossier die relevant zijn voor de behandeling of begeleiding. Dit is veiliger voor de cliënt, stroomlijnt het zorgtraject, verkleint de kans op fouten en is bovendien efficiënter en gebruiksvriendelijker.


  Optimale ondersteuning van werkzaamheden

  De ruim zesduizend zorgprofessionals van Rivas ondervinden met de nieuwe software optimale en integrale ondersteuning bij hun werkzaamheden. Grenzen tussen afdelingen en zorgonderdelen vervagen, zodat de cliënt de beste zorg ontvangt. Doordat het gehele ketenproces is geautomatiseerd, is de zorg naadloos op elkaar aangesloten. Ter illustratie: bij het inplannen van een operatie kan direct een plaats in het verpleeghuis worden meegepland. Ook kan bij ontslag uit het ziekenhuis direct de thuiszorg, inclusief eventuele hulpmiddelen, worden geregeld.


  Alle zorg in één dossier verenigd

  De grootste uitdaging tijdens de organisatiebrede uitrol was de integratie van alle cure (ziekenhuiszorg) en care (overige)-onderdelen in één systeem. Daarvoor moesten gegevens uit zes verschillende systemen worden overgezet naar één systeem. Met de cure had Chipsoft al ervaring opgedaan. Voor de care hebben Rivas en ChipSoft samen wensen en eisen opgesteld waaraan het systeem moet voldoen om de zorg goed te ondersteunen. Uitgangspunt daarbij is, dat Rivas haar cliënten altijd de juiste zorg biedt op het juiste moment en op de juiste plaats. Ook heeft Rivas met de mogelijkheden van het dossier de weg vrijgemaakt voor actieve cliëntparticipatie. Uiteindelijk doel is om cliënten in de nabije toekomst via beveiligde toegang inzage te geven in hun eigen dossier. Daarnaast wordt het mogelijk voor cliënten om zelf afspraken in te plannen en informatie te downloaden waarvan de zorgprofessional heeft aangegeven dat die op de situatie van de cliënt van toepassing is.


  “Doorlooptijd ongekend kort”

  Rivas is bij monde van programmamanager Rivas Elektronisch Dossier Roger van Driel zeer content met het nieuwe systeem. “Het ondersteunt de gehele zorgketen en dat is uniek. Veel mensen hebben hard aan deze succesvolle implementatie gewerkt en duizenden mensen zijn getraind om met het systeem te werken. Het is ongekend hoe we zo’n geavanceerd systeem in zo’n korte doorlooptijd ketenbreed hebben neergezet. Daar zijn we echt trots op.”


  Het eerste echte ketendossier

  Rivas heeft hiermee het eerste echte ketendossier in Nederland. Iedere professional beschikt daarbij over die informatie van de cliënt die voor zijn behandeling of begeleiding van toepassing is. Ook kan het systeem op mobiele apparaten zoals tablets met een touchscreen gebruikt worden. Dit gebeurt bij Rivas bijvoorbeeld in de thuiszorg. Het systeem wordt voortdurend verbeterd aan de hand van de nieuwste inzichten en technologieën.


  Over Rivas

  Dagelijks kiezen duizenden cliënten voor Rivas. Meer dan zesduizend gemotiveerde zorgprofessionals en vrijwilligers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar. Rivas Zorggroep biedt ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg. Dit doet zij in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Daarmee is het een grote organisatie, maar de zorg is kleinschalig. Cliënten kunnen rekenen op respect, warmte en aandacht. Of het nu gaat om zorg thuis, in één van de woonvormen of in het Beatrixziekenhuis. Rivas regelt de zorg die haar cliënten wensen, direct en goed en helpt hen gezond te blijven. Dit doet zij samen met andere betrokkenen in de gezonde regio.


   

  Meer nieuws lezen