• 25 december 2017 -

  'MMC innoveert'. De woorden staan groot op de buitenkant van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Ook binnen in het ziekenhuis voert innovatie de boventoon. Onder meer bij de ontwikkeling van het online patiëntenportaal. Sam Nouwens, functioneel beheerder: "Door dit portaal krijgen patiënten meer regie op hun eigen gezondheidszorg en verbeteren onze interne processen."


  Direct effect

  Máxima Medisch Centrum stapte 3 november over op HiX. Op dat moment gaf het ziekenhuis ook het vernieuwde online portaal van HiX vrij aan haar patiënten. "Onze zorgprofessionals merken dat steeds meer patiënten het portaal weten te vinden. Patiënten spreken hen er regelmatig over aan en verschijnen steeds beter voorbereid op hun afspraak. Het portaal heeft dus een direct positief effect op het zorgproces."


  Hoge bezoekersaantallen

  De bezoekersaantallen stijgen gestaag. "In de eerste maand na de livegang is er al meer dan 9.300 keer ingelogd en maakten al meer dan 300 patiënten gebruik van een eConsult. Dat zijn mooie aantallen in zo’n vroeg stadium", aldus Nouwens. "De populariteit van het portaal wordt steeds groter. Patiënten vragen steeds vaker uit zichzelf naar dit soort mogelijkheden."


  Goede oplossingen

  "Bij de ontwikkeling van eConsults hebben we regelmatig contact gehad met ChipSoft. We hadden bijvoorbeeld best wat uitdagingen en vragen rondom de afhandeling van het eConsult. Tijdens belafspraken hebben we die vraagstukken samen goed kunnen afbakenen, waarna ChipSoft met goede oplossingen kwam. In ons vorige portaal, dat op SharePoint 2010 draaide, boden we bijvoorbeeld al wat mogelijkheden voor eConsults. Die inrichting wilden we graag overnemen naar ons nieuwe portaal. ChipSoft heeft dat voor ons geregeld."


  Machtigingenvraagstuk

  "Een ander onderdeel waar we bij MMC veel aandacht aan hebben besteed, is machtigingen. Om ouders toegang te verlenen tot het dossier van hun kind, moet je je eerst heel goed verdiepen in de juridische kaders. Wij hebben het proces nu zo ingericht: als we een kind tot 16 jaar in behandeling nemen, vragen we de ouders of zij toegang willen tot de gegevens van hun kind. Zij vullen een formulier in dat de specialist moet accorderen. Vervolgens zorgt de polikliniek dat de ouders toegang krijgen en loggen de ouders in met hun eigen DigiD om bij het dossier van hun kind te kunnen."


  Accent op VIPP

  De komende periode ligt het accent van MMC qua ICT-ondersteuning voornamelijk op de VIPP-doelstellingen. "Die willen wij natuurlijk halen", vertelt Sam enthousiast. We willen binnen afzienbare tijd een soort ‘blue button’ realiseren waarmee patiënten zelf hun dossier kunnen opvragen. Daarnaast willen we ook het bezoekersaantal verder verhogen. Momenteel zijn we concrete plannen aan het maken en praten met ChipSoft over de mogelijkheden en verdere verbeteringen."


   

  Meer nieuws lezen