• 7 mei 2020 -

  ​Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, zet de overheid op nationaal niveau contact tracing in om te vermijden dat het virus opnieuw vrij spel krijgt. De contacten van (vermoedelijk) besmette personen worden opgespoord en geïnformeerd dat zij besmettingsrisico lopen. Voor dat contactonderzoek heeft ChipSoft in HiX de nodige aanpassingen doorgevoerd.

  De opvolging van besmette personen vereist onder meer patiëntgegevens uit zorgorganisaties. Zij dienen voor alle patiënten met bewezen COVID-19 besmetting of met verdenking hierop, bepaalde gegevens vast te leggen en vervolgens aan te leveren aan een centrale databank.

  Sciensano contacteerde ook ChipSoft met de vraag een oplossing te ontwikkelen voor haar partnerziekenhuizen. Om de data-extractie ten behoeve van het onderzoek mogelijk te maken, stelde Sciensano een data dictionary op. Op basis daarvan gingen onze ontwikkelaars en consultants meteen aan de slag om de nieuwe functionaliteit in HiX te realiseren. Na enkele dagen was de oplossing operationeel.

  Sander Audenaerd, teamleider Implementatie & Support, vertelt: "We hebben de afgelopen dagen keihard gewerkt om een en ander op korte termijn mogelijk te maken in onze software. Daarbij namen we de vereisten van Sciensano als leidraad en hielden we rekening met de gebruiksvriendelijkheid om het de zorgverleners zo makkelijk mogelijk te maken. Zo hebben we een onmiddellijk inzetbare oplossing voorzien."

  Oplossing in HiX

  HiX voorziet in een specifiek overzicht dat alle gegevens voor het contactonderzoek omvat. De reeds bekende gegevens worden automatisch opgehaald uit het dossier. Informatie die nog niet eerder vastgelegd werd, wordt bij de registratie van de isolatie-indicatie (besmetting of verdenking op COVID-19) opgevraagd. Denk hierbij onder meer aan informatie over de eerste contactpersoon van de patiënt en de vraag of de patiënt in de (ouderen)zorg werkzaam is. Het overzicht verzamelt alle benodigde gegevens en biedt de mogelijkheid deze na controle aan de eHealthbox aan te leveren.

  Alle HiX-ziekenhuizen maken middels enkele acties van hun applicatiebeheerders meteen gebruik van deze functionaliteit. Met deze workflow registreren, controleren en verzenden ze eenvoudig alle nodige informatie.

  Aan de hand van contact tracing zal Sciensano de verspreiding van COVID-19 van nabij opvolgen en gerichter kunnen indijken bij een eventuele nieuwe uitbraak. Met de nieuwe softwareontwikkelingen zorgen we er mee voor dat HiX-ziekenhuizen zo eenvoudig mogelijk hun rapportageplicht vervullen. Onze software vormt zo een van de puzzelstukjes in de inperking van het coronavirus. Samen met onze zorgpartners blijven we de evolutie nauwgezet opvolgen om indien nodig tijdig nieuwe oplossingen te voorzien.

  Meer nieuws lezen