• 29 januari 2021 -

  Ziekenhuis Geel gaat vandaag volledig live met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Met de nieuwe software maken alle ziekenhuismedewerkers gebruik van hetzelfde dossier, zodat alle stappen in het traject van de patiënt naadloos op elkaar aansluiten. Deze implementatie past in de toekomstvisie van het ziekenhuis, dat al jaren inzet op IT-ondersteuning voor de beste patiëntzorg.

  Ziekenhuis Geel gelooft in een geïntegreerd innovatief IT-systeem als basis voor kwalitatieve, patiëntveilige zorg. Daarom werd de nieuwste versie van HiX inclusief standaard content over het hele ziekenhuis uitgerold. Met de keuze voor een ziekenhuisbreed gedeelde digitale werkomgeving stroomlijnt Ziekenhuis Geel de zorgregistraties rond de patiënt.

  "Waar echt potentieel zit, is in het structureren van het zorgproces zodat de zorgverstrekker zich meer kan concentreren op precies de variabiliteit ervan," legt CEO Jan Flament uit. "Daarin zal HiX voor ons een fundamentele rol spelen: de data uit het zorgproces die het EPD consolideert, zullen gebruikt worden om de zorg 'beter' en persoonlijker te maken."

  Hoofdarts dr. Jos Opheide vult aan: "Wat ik zelf heb ervaren als arts, is hoe belangrijk het is dat je één systeem hebt dat je voor alles kunt gebruiken: brieven aanmaken, het operatieverslag opstellen, afspraken maken en je agenda opvolgen. Vroeger moesten we veel rondbellen om bijvoorbeeld beelden op te vragen. Nu zit alles op één plaats. Als je je laptop en een internetaansluiting hebt, dan heb je eigenlijk het ziekenhuis bij de hand."

  Digitalisering ondersteunt samenwerking

  Al sinds 2010 werkt Ziekenhuis Geel voor haar IT-ondersteuning samen met ChipSoft. Diensten zoals het OK, spoedgevallen en verpleegafdelingen draaien al jaren op deeldossiers van deze EPD-software. Toch betekent deze implementatie voor alle afdelingen een hele vooruitgang: het geïntegreerde dossier omvat alle specialismen en maakt het mogelijk efficiënt samen te werken met alle diensten van het ziekenhuis.

  De uitwisseling van gegevens verloopt automatisch en onmiddellijk, zodat elke zorgverlener meteen toegang heeft tot actuele patiëntgegevens. Bovendien worden eindgebruikers ondersteund door bewezen standaard content, de inhoud van het EPD die onder meer protocollen bewaakt en waarschuwingen genereert, zodat zorgprocessen veilig en vlot doorlopen kunnen worden.

  Samenwerking uitbouwen

  Ziekenhuis Geel wil als middelgroot ziekenhuis toonaangevend zijn en blijven in de Kempische regio, onder meer in haar samenwerking met de andere ziekenhuizen in Ziekenhuisnetwerk Kempen. Die samenwerking vereist een goede interactie tussen de IT-systemen die in gebruik zijn, waartoe HiX de nodige uitwisselingsmogelijkheden biedt.

  Persoonsgerichte zorg

  Het ziekenhuis gelooft sterk in het belang van persoonlijke zorg op maat van de patiënt. Met het Zorgportaal, dat over enkele maanden in gebruik wordt genomen, krijgt de patiënt zelf de informatie en mogelijkheden aangeboden om een actieve rol te vervullen in de eigen zorgtraject. Zo zal de patiënt onder meer de eigen dossiers kunnen opvolgen via het Zorgportaal.

  Uitdagend implementatietraject

  Door de samenloop met de coronacrisis kende Ziekenhuis Geel een atypisch implementatietraject. Het projectteam moest heel wat flexibiliteit aan de dag leggen. Er werd volop overlegd op afstand en de meeste opleidingen en projectdagen met de werkgroepen werden georganiseerd via Skype.

  Hans Mulder, CEO van ChipSoft: "Beide partijen zijn met volle inzet voor dit project gegaan, zodat de implementatie ondanks de moeilijke omstandigheden vooruit bleef gaan. We zijn trots dat we vanaf vandaag het kleinschaligere maar zeer innovatieve Ziekenhuis Geel op geïntegreerde wijze kunnen ondersteunen."  

   

  Over Ziekenhuis Geel

  Ziekenhuis Geel telt meer dan 300 bedden, 900 personeelsleden en 110 artsen. Het biedt een breed palet aan van medisch-technische en paramedische diensten, zoals één van de grootste revalidatiecentra in Vlaanderen, diverse hoogtechnologische operatiezalen en een uitgebreide consultatieactiviteit. De kwalitatieve zorg van het ziekenhuis is erkend door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).

  (foto uit 2019)

  Meer nieuws lezen