• 17 maart 2015 -

  “Wij weten zeker dat we niets vergeten te bespreken met de patiënt.” Zo, dat is duidelijke taal. Monique Stolp is verpleegkundig consulente Cardiologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en werkt sinds kort iedere dag met het EPD van ChipSoft.


  Door de nieuwe software, die is ingericht conform de richtlijn ‘Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie’ van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), werkt de afdeling een stuk efficiënter. Patiënten worden vanuit de kliniek digitaal aangemeld en het EPD stelt voor iedere patiënt een individueel behandelplan voor op basis van ingevulde vragenlijsten, scorelijsten en gegevens als metingen en labuitslagen. “Die ingebouwde beslisondersteuning helpt ons om patiënten een heldere doelstelling mee te geven, evenals de route ernaartoe”, vertelt Stolp. “Patiënten zijn daardoor meer gemotiveerd en bewuster bezig met hun eigen behandeling.”


  Gedegen voorbereiding zonder klikken

  De verpleegkundig consulente ziet jaarlijks zo’n 475 patiënten langskomen voor een intake. Ze merkt dat zij die patiënten nu nog beter en efficiënter helpt. “Doordat het nieuwe EPD alles gestructureerd onder de aandacht brengt, zien wij heel snel wat er met een patiënt is gebeurd, wat zijn voorgeschiedenis is en wat de comorbiditeiten zijn. Wij krijgen alle relevante informatie bij elkaar aangeboden, zodat wij ons in korte tijd gedegen kunnen voorbereiden op de patiënt, zonder telkens heen en weer te moeten klikken.”


  Sneller werken

  Monique Stolp is goed te spreken over de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe systeem. “De knoppen zitten op logische plekken en we hoeven niet iedere handeling afzonderlijk te bevestigen. Daardoor kunnen we snel achter elkaar doorwerken. Als wij alles keurig hebben ingevoerd en je kijkt naar de indicatiestelling, dan staat alles prachtig op een rij: het risicoprofiel, het risico gedrag, noem maar op. Voorheen moesten wij dat opzoeken, nu niet meer.”

  Monique Stolp
  ​Monique Stolp: "Iedereen komt goed beslagen ten ijs op het MDO."


  Meerwaarde voor het MDO

  Iedereen die bij de revalidatie van een hartpatiënt betrokken is, heeft toegang tot de gegevens die voor hem of haar relevant zijn. De verpleegkundig consulenten, maar ook de cardioloog en de fysiotherapeut. En dat heeft een goede invloed op de zorg, meent Stolp. “Doordat al die betrokkenen beschikken over de juiste informatie, komt iedereen goed beslagen ten ijs op het MDO.” 


  Veertien zorginstellingen

  Steeds meer zorginstellingen zien in dat er op het gebied van efficiëntie veel winst valt te behalen met software. Oók op de afdeling Hartrevalidatie. Antonius Sneek is alweer het veertiende ziekenhuis waarin de Hartrevalidatie is overgestapt op het toekomstbestendige EPD van ChipSoft.

  Meer nieuws lezen